กปภ.ห่วงน้ำท่วมระนอง พร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

กปภ.ห่วงน้ำท่วมระนอง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามัน ส่งผลให้ จ.ระนอง มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอด 24 ชม. อย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อลดผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาบริการประชาชนและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการ กปภ. เขต 4 เปิดเผยว่า จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามัน ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากแนวเขา และน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ ล่าสุด กปภ.สาขาระนองได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมระบบการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้ประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคน้ำประปา สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานแม้ในสถานการณ์วิกฤต ตลอดจนเตรียมลงพื้นที่ให้คำแนะวิธีการป้องกันตรวจสอบดูแลระบบประปาภายในบ้านหลังจากน้ำท่วมลดลง เพื่อป้องกันปัญหาค่าน้ำประปาสูงเกินจริง

 


นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการ กปภ. สาขาระนอง กล่าวเพิ่มเติมว่า  กปภ. ขอแนะนำหากน้ำท่วมบ้านจนไม่สามารถอยู่พักอาศัยได้ ให้ปิดก๊อกน้ำภายในบ้านทุกจุดและปิดวาล์วหน้ามิเตอร์น้ำให้สนิท เพราะในช่วงน้ำท่วมปริมาณแรงดันน้ำอาจนำเศษซากกิ่งไม้หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ถูกพัดพามากับน้ำอาจทำความเสียให้ท่อประปาภายในบ้านเกิดชำรุดหรือแตกรั่วในระหว่างน้ำท่วมโดยไม่สามารถสังเกตเห็นได้ และยังเป็นการป้องกันมิเตอร์น้ำทำงานผิดปกติในขณะถูกน้ำท่วมได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาระนอง โทร 0-7781-1192 ต่อ 111 หรือ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง