ครบรอบ 1 ปี สวรรคต “ในหลวง ร.9”

13 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ชาวพนักงานมโหระทึก ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 รูปสวดพระพุทธมนต์ และสวดคาถาพิเศษ “ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา” จบ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่งจบ พระสงฆ์ 4 รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนเครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

เสร็จสิ้นแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำหรับวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อน ถวายพรพระจบ ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ทั้งนั้น ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก 89 รูปเท่าพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวดมาติกาสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดำเนินกลับ

โดยสำนักพระราชวังได้เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในมุมมองต่าง ๆ ที่ได้บันทึกภาพไว้

การเดินทางมากราบพระบรมศพ การทำกิจกรรมจิตอาสาด้านต่างๆ นับแต่วันเสด็จสวรรคต จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมถวายพระราชกุศล อันจะเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ โดยมีพระราชดำริให้นำภาพที่จัดส่งมานำไปจัดแสดงให้ประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติตลอดไป

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เป็นวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คนไทยทั่วทั้งประเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมถึงในต่างแดนต่างแต่งชุดดำร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

ขณะที่บรรยากาศรอบพระบรมมหาราชวังบริเวณซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างประตูวิเศษไชยศรี และประตูมณีนพรัตน์ ประชาชนได้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมาตั้งแต่วันที่ 11 จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560 มีพสกนิกรเดินทางไปถวายสักการะอย่างไม่ขาดสาย

ทั้งนี้ ประชาชนที่จะเข้ากราบสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ต้องแต่งกายชุดสุภาพสีดำ หรือเครื่องแบบข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและผ่านขั้นตอนการตรวจที่จุดคัดกรอง 2 จุด คือ 1.บริเวณศาลหลักเมือง 2.บริเวณท่าช้าง เจ้าหน้าที่จะจัดแถวประชาชนออกเป็นกลุ่มละประมาณ 50 คน ให้เข้ากราบสักการะถวายพวงมาลัยดอกไม้บนพาน 9 ใบ ที่จัดเตรียมไว้

สำหรับงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 21 ต.ค. ซึ่งเป็นวันซ้อมเสมือนจริงริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ จะมีการถ่ายทอดสัญญาณจริง สามารถชมผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เวลา 07.00 น.เป็นต้นไปจนพิธีเสร็จสิ้นลง


ทั้งนี้ ในการซ้อมเสมือนจริงในวันที่ 21 ต.ค.นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาร่วมซ้อมริ้วขบวนด้วย ในส่วนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 26 ตุลาคม กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมดอกไม้จันทน์ไว้กว่า 13 ล้านดอก สำหรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธี