ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์ ณ สยามพารากอน

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY ณ สยามพารากอน

วันนี้ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 19.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์ หนุมาน ไวท์ มังกี (WHITE MONKEY) และนิทรรศการ “โขนภาพยนตร์” ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “โขนภาพยนตร์” ก้าวแห่งนาฏกรรม…โขนแห่งรัชสมัย KHON THE MILESTONE OF THE REIGN เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2565

และเพื่อเป็นการดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขนอีกประการสำคัญ คือเป็นการดำเนินตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสืบสานรักษาต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติไทยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดไปสู่เยาวชนของชาติต่อไป

โดยนิทรรศการได้ดำเนินเนื้อเรื่อง ผ่านโขนแห่งรัชสมัย ที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกรัชกาลทรงเป็นผู้นำ ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตด้านนาฏกรรมและการดนตรีมาทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่ต้นจนจบมีหลักฐานว่ามีการแสดงโขนตอนหนุมานถวายแหวน หนุมานยกแท่นท้าวชมพู เป็นต้น

จนถึง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ส่งร่วมอุปถัมภ์การแสดงโขน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริเรื่องฟื้นฟูโขนและมีพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับการส่งเสริมและจัดสร้างเครื่องแต่งกาย โปรดเกล้าฯ ให้ศึกษาวิธีแต่งหน้าโขนที่เปิดหน้าส่งผลให้เกิดช่างฝีมือหลายด้าน ที่สำคัญคือมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดแสดงโขนถวายมายาวนานนับทศวรรษ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดแสดงโขนสู่ประชาชนทุกปี

จากนั้นเสด็จเข้าภายในโรงภาพยนตร์ ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและถวายของที่ระลึก นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหศีนิมา จำกัด กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์ หนุมาน ไวท์ มังกี (WHITE MONKEY)

จบแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้กำกับการแสดงโขน และผู้ให้การสนับสนุน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานช่อดอกไม้ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อศิลปะการแสดง “โขน” นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปะการแสดงโขน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงดูแลส่งเสริมให้ดำรงคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการ บริษัท สหศีนิมา จำกัด ได้ดำเนินการในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จัดการแสดงโขน ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ตั้งแต่ปี 2548 อย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยว ณ โรงมหรสพหลวงฯ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด ศิลปะการแสดง “โขน” ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาประชาคมโลก ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน

โดยบริษัท สหศีนิมา จำกัด ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการจัดการผลิตโขนภาพยนตร์ “หนุมาน ไวท์ มังกี” (HANUMAN White Monkey) โดยการผสมผสานศิลปะการแสดงแบบเดิมที่เกิดขึ้นบนเวที กับเทคนิคทางด้านดิจิทัลคอมพิวเตอร์กราฟิก และเทคนิคพิเศษของภาพยนตร์ มาสร้างสรรค์จินตนาการให้กับเรื่องราวของโขนรามเกียรติ์ ในรูปแบบของโขนภาพยนตร์ ให้ผู้ชมได้รับความสนุก ตื่นเต้น ประทับใจยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ และเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของศิลปะการแสดงประจำชาติของไทยไปสู่สากล

ทั้งนี้โขนภาพยนตร์ จะฉายให้ประชาชนทั่วไปได้ชมพร้อมกันทั่วประเทศ ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป