5 ธ.ค. ในหลวง พระราชินี เสด็จฯวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9

ในหลวง พระราชินี เสด็จวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 5 ธ.ค.

ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. เวลา 16.00 น. 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ก่อนหน้านี้ สำนักพระราชวัง เผยวิดีโอแบบจำลอง อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในพื้นที่สนามม้านางเลิ้งเดิม พื้นที่ 297 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมอบที่ดินมูลค่าหลายหมื่นล้านนี้ ให้ประชาชนทุกคนได้ใช้อย่างเท่าเทียม

สำหรับสวนสาธารณะแห่งใหม่ สวนป่ากลางเมือง ตกแต่งด้วยพืชนานาชนิด มีจุดสำคัญคือพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวง รัชกาลที่ 9 สระน้ำเลข 9 สะพานหยดน้ำพระทัย สะพานไม่เจาะบากง แนวคิด “น้ำคือชีวิต จากนภา ผ่านภูผา สู่นที” และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการฟื้นฟูป่า รักษาแหล่งน้ำ และเป็นพื้นที่ “แก้มลิง” แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ โดยเชื่อมคลองผดุงกรุงเกษม กับคลองเปรมประชากร คลองสามเสน

อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ออกกำลังกาย ลานกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อีกด้วย