ชมถ่ายทอดสด ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯเปิดอาคารนวมินทรบพิตร 84 ศิริราช วันนี้

ในหลวง พระราชินี
FILE : MATICHON ECNTER

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ชวนประชาชนรับชมการถ่ายทอดสด ในหลวง-พระราชินี พร้อมด้วย กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดอาคารนวมินทรบพิตร 84 ศิริราช วันนี้

วันที่ 30 มีนาคม 2565 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) เชิญชมการถ่ายทอดสด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วันนี้ เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป

ชมในหลวง-พระราชินี เสด็จฯเปิดอาคารนวมินทรบพิตร 84 ศิริราช วันนี้