พกบัตรประชาชนเที่ยวสงกรานต์ สิทธิประกันสังคมรักษาทุกที่ ไม่ต้องจ่าย

สงกรานต์
แฟ้มภาพ Photo by PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP

ผู้ประกันตนพกบัตรประชาชนใบเดียว เที่ยวสงกรานต์อุ่นใจ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน สิทธิประกันสังคม รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องสำรองจ่าย

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2567 คาดว่าจะมีผู้ประกันตนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวนมาก แนะผู้ประกันตนพกบัตรประจำตัวประชาชนไว้เสมอ หากเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ตามนโยบายของรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” หรือสิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) ที่ช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนพ้นระยะวิกฤต หรือแพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ ให้บริการรวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน พร้อมเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนพกบัตรประชาชนติดตัวไว้ หากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตน หรือผู้ใกล้ชิด รีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ ภายใน 72 ชั่วโมง เพื่อจะได้ดำเนินการรับช่วงการรักษาต่อ หรือให้บริการทางการแพทย์กับผู้ประกันตนต่อไป

นายบุญสงค์กล่าวในตอนท้ายว่า ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2567 ผมและคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ผู้ประกันตนทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขสมหวัง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

Advertisment