มอนเดลีซ รับรางวัล CSR ยอดเยี่ยมจากสภาหอการค้าอเมริกันปีที่ 8

มอนเดลิซ

มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Award  8 ปีซ้อน จากสภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ชูแคมเปญเพื่อสังคม “Snacking Made Right” ส่งเสริมการบริโภคขนมอย่างเหมาะสม สานต่อความยั่งยืน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านขนมและของว่างแบรนด์ดัง อาทิ ลูกอมฮอลล์, หมากฝรั่งเดนทีน, ลูกอมคลอเร็ท, คุกกี้โอรีโอ, แครกเกอร์ริทซ์, ช็อกโกแลตแคดเบอรี, ช็อกโกแลตทอปเบอโรน แทงก์ กัมมี่ส์ และชีสฟิลาเดลเฟีย ได้รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Award (Gold Level) ประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากสภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ในฐานะองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ผ่านแคมเปญ Snacking Made Right ส่งเสริมการบริโภคขนมและของว่างอย่างเหมาะสม เพื่อสานต่อด้านการสร้างสุขภาวะที่ดี การชูความยั่งยืนด้วยการลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมการสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และอุทกภัย 

นายพสิษฐ์ อัครนันท์กรณิศ
นายพสิษฐ์ อัครนันท์กรณิศ

นายพสิษฐ์ อัครนันท์กรณิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การรับรางวัล AMCHAM CSR Excellence (Gold Level Award) ประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สะท้อนความสำเร็จในฐานะผู้นำด้านขนมและของว่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่สร้างสรรค์กิจกรรมและการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในปีที่ผ่านมา มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้ส่งแคมเปญ Snacking Made Right เพื่อตอกย้ำพันธกิจด้านการสนับสนุนการรับประทานขนมและของว่างอย่างเหมาะสม สานต่อกลยุทธ์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในระดับโลกสู่ท้องถิ่น ครบครัน 3 มิติ ได้แก่ 1) การส่งเสริมการบริโภคขนมและของว่างอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาวะที่ดี 2) สร้างความยั่งยืนด้วยการลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 3) การสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และอุทกภัย เพื่อเดินหน้าสร้างคุณค่า เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเติบโตเคียงข้างคนไทยอย่างยั่งยืน

 สำหรับแคมเปญ Snacking Made Right โดดเด่นด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่

  • การส่งเสริมการบริโภคขนมและของว่างอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาวะที่ดี

นำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ช่วยส่งเสริมสุขภาวะที่ดี เช่น แทงก์ กัมมี่ส์ เสริมวิตามินซี ลูกอมฮอลล์ เอ็กซ์เอส และหมากฝรั่งเดนทีน/หมากฝรั่งคลอเร็ทรีแคลเด้นท์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ปราศจากน้ำตาล มีการแสดงข้อมูลโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ และกำหนดปริมาณพลังงานที่ได้รับต่อหนึ่งหีบห่อให้ไม่เกิน 200 กิโลแคลอรี่ เพื่อการรับประทานอย่างถูกต้อง

  • สร้างความยั่งยืนด้วยการลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ขานรับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนระดับโลกสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 ด้วยการลดการปล่อยมลพิษจากการลดการใช้พลังงานและลดการใช้น้ำ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคา ใช้พลังงานหมุนเวียน เปลี่ยนขยะอาหารจากโรงงานเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นของอาหารสัตว์ และลดการวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ ในโรงงานผลิตลูกอมและหมากฝรั่งในประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และโรงงานผลิตเครื่องดื่มชนิดผง จังหวัดขอนแก่น

มอนเดลิซ

  • การสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และอุทกภัย

ดำเนินการช่วยเหลือในด้านการบริจาคเงิน ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 17.6 ล้านบาท สำหรับชุมชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

มอนเดลิซ