เชลล์ ใช้บรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100%

เชลล์ประกาศใช้บรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรักษ์โลก ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% นำร่องน้ำมันเครื่องพรีเมี่ยม “เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด แนะนำ “บรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล 100%” สำหรับแบรนด์น้ำมันเครื่องระดับพรีเมี่ยมในตระกูล “เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า” สู่ผู้บริโภคแล้ววันนี้ ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 100% คุณภาพสูง มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาวะการขนส่ง สามารถคงมาตรฐานน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพระดับโลกไว้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดขยะพลาสติก ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับบรรจุภัณฑ์มากขึ้น

นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า การเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล 100% สำหรับบรรจุภัณฑ์ของน้ำมันเครื่องพรีเมี่ยมของเชลล์ในตระกูลเฮลิกส์ อัลตร้า เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในการปฏิบัติตามพันธสัญญาด้านความยั่งยืนของเชลล์

ภายใต้กลยุทธ์ Powering Progress ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสู่การเป็นธุรกิจพลังงานที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการ ผลักดันการเจริญเติบโตของธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เคียงข้างสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นที่การเลี่ยง (Avoid) ลด (Reduce) และชดเชย (Compensate)

“สำหรับน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ นอกเหนือจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับนโยบาย 3R มุ่งเน้นที่การลดขยะพลาสติก (Reduce) และหมุนเวียน (Reuse) รวมถึงการผลักดันการใช้วัสดุรีไซเคิล (Recycle) ในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วย เพื่อลดการปล่อยมลพิษในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของน้ำมันหล่อลื่น

เราเชื่อว่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ของเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้านี้ เป็นบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรายแรกในประเทศไทยที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% ซึ่งเริ่มวางจำหน่ายตามสถานีบริการของเชลล์และตัวแทนจำหน่ายแล้วในราคาเดิม” นายกมลพัทธ์กล่าว

เชลล์ ประกาศใช้บรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ผลิตจากพลาสติก 100%

ด้วยเจตนารมณ์ของเชลล์ที่จะสรรหาพลังงานสะอาดและยั่งยืนตามกลยุทธ์ Powering Progress สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดพรีเมี่ยมในตระกูลเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้าทั้งหมด มาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% จะช่วยลดปริมาณขยะสะสมในประเทศ ลดการใช้ทรัพยากร ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับพลาสติกใช้แล้วให้หมุนเวียนกลับมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพใหม่ได้อีกด้วย


เชลล์