ปรับสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำ กุมภาพันธ์นี้ จับตาจะถึง 400 บาท หรือไม่

กระทรวงแรงงานประชุมปรับสูตรค่าจ้างขั้นต่ำ ก.พ.นี้ รอลุ้นจะได้ขึ้นอีกรอบเป็นของขวัญช่วงสงกรานต์ แล้วจะถึง 400 บาทหรือไม่

วันที่ 18 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 13.30 น. ของวันที่ 17 มกราคม 2567 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 1/2567 ว่า วันนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยพิจารณาสูตรที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

เนื่องจากสูตรเก่าไม่ได้พิจารณาปรับใหม่มาเป็นระยะเวลานาน 10 ปี ซึ่งคณะอนุกรรมการมีจำนวน 17 คน คือจากภาครัฐ แต่งตั้งให้รองปลัดกระทรวงเป็นประธาน มีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ สภาพัฒน์ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เพื่อรวมกับของฝ่ายนายจ้าง 5 คนฝ่ายลูกจ้าง 5 คน รวมเป็น 17 คน

เพื่อพิจารณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ใช้ประกอบในการปรับปรุงสูตรใหม่รวมถึงวิเคราะห์และทบทวนตัวแปรในเชิงปริมาณและคุณภาพในการนำเสนอ ความเหมาะสมในการคำนวณสูตรอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ

รวมทั้งการจัดทำสูตรค่าจ้างขั้นต่ำเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้าง ตลอดจนการพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ได้รับอยู่ตามมาตรฐานค่าครองชีพใช้จ่าย ที่จำเป็นของลูกจ้าง ตามข้อเท็จจริงตามเศรษฐกิจและสังคม เพื่อกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำตามพื้นที่ด้วย โดยพิจารณารายพื้นที่จังหวัด เช่น ภูเก็ต ชลบุรี พังงา ที่เราเอาความเป็นจริงมาคำนวณ

“เราให้เวลาในการเสนอรายชื่อมาภายใน 7 วัน หลังจากนั้นจะประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ประมาณวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 2/2567


โดยในส่วนของการปรับค่าจ้างใหม่ ว่าจะทันในช่วงเดือนเมษายน 2567 หรือไม่นั้น ขอดูที่ประชุมของคณะอนุกรรมการออกมาก่อน ซึ่งเราจะพยายามทำให้เร็วที่สุด ในส่วนที่ว่าค่าแรงขั้นต่ำจะถึง 400 บาทหรือไม่นั้น ขอให้คณะอนุกรรมการประชุมก่อน จึงจะสามารถตอบได้” นายไพโรจน์กล่าวท้ายที่สุด