ตกแต่งออฟฟิศ สไตล์ 2 มหาสมุทร

ตกแต่งออฟฟิศ สไตล์ 2 มหาสมุทร

คอลัมน์ Office Design

“ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ” ในประเทศปานามาถูกตกแต่งด้วยแรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์ของประเทศที่มีภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางระหว่างทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีคลองปานามาที่ถูกสร้างขึ้นบริเวณคอคอดเชื่อมมหาสมุทรทั้งสองเพื่อช่วยย่นระยะเวลาการเดินเรือ ดังนั้นภายในออฟฟิศจึงถูกแบ่งออกเป็น 3 โซน โดยให้ชื่อว่าแคริบเบียน, แปซิฟิก และแคแนล (คลอง)

“แคแนล” เป็นส่วนของโซนรีเซปชั่น ที่ผนังด้านหลังเคาน์เตอร์ต้อนรับจะเป็นผนังตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อสื่อถึงสิ่งที่คนจะเห็นได้จากคลองปานามาอยู่ตลอดเวลา คือเรือบรรทุกที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ใส่ของขนข้ามมหาสมุทร และสีเขียวมินต์ของผนังยังสื่อถึงความรู้สึกของน้ำ

ส่วนโซนรีเซปชั่นจะอยู่ตรงกลางแบ่งระหว่างโซนแคริบเบียนและแปซิฟิกภายในออฟฟิศ “โซนแคริบเบียน” เป็นโซนของห้องประชุมต่าง ๆ ที่มีทั้งแบบห้องเรียน ห้องโซฟา และโต๊ะกลม เพื่อความหลากหลายในการพูดคุย


ส่วนโซนแปซิฟิกเป็นที่ตั้งโต๊ะทำงานของพนักงาน บูทโทรศัพท์ที่ให้ความเป็นส่วนตัว ห้องอาหาร และล็อกเกอร์
จึงนับว่าสีสันของออฟฟิศจะเน้นไปทางสีฟ้า เพื่อสื่อถึงทะเล และใช้สีเหลืองบางส่วนเพื่อแสดงถึงความสดใส อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศปานามา