สหภาพแพทย์ฯ แฉ เคยเชิญอนุทิน ร่วมถกหมอขาดแคลน แต่ถูกเพิกเฉย

อนุทิน ชาญวีรกูล

สหภาพแพทย์ฯ แฉ เคยเชิญ อนุทิน ร่วมถก กมธ.แรงงาน หาทางออกหมอขาดแคลน แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 จากกรณีมีประเด็นร้อนในวงการแพทย์ หลังโรงพยาบาลรัฐมีคนไข้จำนวนมาก และหมอไม่ได้พักผ่อน รับภาระงานที่หนัก จนต้องลาออกจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ซ่อนอยู่ใต้พรมมาเป็นเวลานาน

แม้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะออกมายอมรับว่า มีความขาดแคลนอยู่ และเราต้องเติมเต็มด้วยการผลิตเพิ่มให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแก้ไขปัญหามาเป็น 10 ปีนั้น หลังจากที่ สธ. ออกแถลงเรื่องดังกล่าวไปเพจ สหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ออกแถลงการณ์ โดยระบุว่า

จากกระแส “แพทย์ลาออกจาก สธ.” ที่เป็นประเด็นทางสังคมในปัจจุบัน จนถึงการแถลงข่าวในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ทางสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานขอขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการตอบสนองต่อกระแสดังกล่าวและเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันในด้านปัญหาการขาดแคลนแพทย์,

การสูญเสียแพทย์ออกจากระบบ, และการให้บริการภาครัฐอย่างต่อเนื่องจากสาเหตุภาระงานมากเกินศักยภาพ ทั้งจำนวนชั่วโมงที่ติดต่อนานกันสูงสุดมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมถึงค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมกับภาระงานที่แพทย์ต้องรับผิดชอบ ซึ่งทางกระทรวงได้ยอมรับถึงปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ แก่สาธารณชน

การทำงานเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมากกว่า 80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตของผู้ป่วย ยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของแพทย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางภาครัฐได้มองข้ามความสำคัญ ทำให้ปัญหาส่วนนี้ฝังรากลึกในระบบสาธารณสุขไทยมาเป็นระยะเวลานาน การแถลงถึงข้อจำกัดและการแก้ไขปัญหาโดยปราศจากความชัดเจน

Advertisement

อีกทั้งยังไม่ได้พูดถึงปัญหาหลักอย่างการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การแก้ไขปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการจัดสรรภาระงาน หรือการเพิ่มการเข้าถึงการบริการสุขภาพในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาล ถือเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ยังมีกรณีที่สหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานได้พยายามเชิญรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้าร่วมการประชุมและหาทางออกร่วมกันจากหลายภาคส่วน แต่ไม่ได้รับการตอบกลับมาแต่อย่างใด จนถึงวันนี้ พวกเราแพทย์ กลับได้คำตอบเพียงว่า

ปัญหาเหล่านั้นอยู่นอกเหนือความสามารถของกระทรวงที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องค่าตอบแทนและตำแหน่งเพิ่มเติมที่เหมาะสมให้กับแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งในฐานะผู้บริหารระบบสาธารณสุขของประเทศ

ทางสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานขอยืนหยัดเคียงข้างแพทย์ผุ้ปฏิบัติงานทุกท่าน ไม่ว่ากี่รัฐบาลจะเปลี่ยนผ่าน เราจะต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมและการกดขี่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย จนกว่าวิชาชีพของพวกเรา จะสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้โดยปราศจากความกังวลและแรงกดดันจากการทำงานที่ถูกกดขี่อย่างไม่เป็นธรรม

Advertisement

ทั้งนี้ ทางสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนถัดไป จะเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากความพยายามในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน ไม่ยึดติดกับกฏเกณฑ์ที่ขัดขวางการพัฒนาวงการแพทย์และระบบสาธารณสุขไทย โดยยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง หยุดเพิ่มความเสี่ยงให้ผู้ป่วย คืนความเป็นมนุษย์ให้แพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพ

สหภาพแพทย์ฯ
ภาพจากเพจ สหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน

โดยวานนี้เพจ สหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน” ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ @TFPU_official ระบุว่า

ทางเราเคยติดต่อ รม.สธ. นาย #อนุทิน เพื่อเข้าร่วมประชุมกับทางเราและ สธ. ร่วมกับคณะกรรมาธิการการแรงงานปีที่แล้ว เพื่อหาทางออกในกรณี #หมอลาออก แต่ไม่มีเสียงตอบรับใด ๆ ที่แสดงถึงความห่วงใยในปัญหาดังกล่าว

สหภาพแพทย์ฯ