ตื่นตา! ศิลปาชีพฯเปิดม่านเล็ก จัดแสดงไฮไลท์ “โขน” สะกดคนดู ก่อนเล่นจริงปลายปี

วันที่ 4 ก.ย.61 เวลา 15.30 น. ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แถลงข่าวการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอนพิเภกสวามิภักดิ์ นำโดยท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะละ เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และประธานคณะกรรมการการอำนวยการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

โดยเบื้องต้น “ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์” เผยถึงรายละเอียดในการจัดแสดงว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดกล่าวให้สืบสาน และอนุรักษ์โขน ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติและนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติ ตลอดหนึ่งทศวรรษ

ซึ่งที่ผ่านมาทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพได้จัดการแสดงโขนรามเกียรติ์ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้จัดการแสดงโขน รามเกียรติ์ 7 ตอนด้วยกัน ได้แก่ ชุด “ศึกพรหมาศ” ในปี 2550 และ 2552, ชุด “นางลอย” ในปี 2553, ชุด “ศึกมัยราพณ์” ในปี 2554, ชุด “จองถนน” ในปี 2555, ชุด “ศึกกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์” ในปี 2556, ชุด “ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ” ในปี 2557 และ ชุด “ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ” ในปี 2558 จนประสบความสำเร็จและได้รับกระแสตอบรับให้มีการเพิ่มรอบสำหรับผู้ที่พลาดชมการแสดงในทุกปี

ในปีนี้ทางมูลนิธิฯ จึงเลือกแสดง ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” ขึ้น อันเป็นการสื่อความหมายของความจงรักภักดี และการรักษาความเที่ยงธรรมสุจริต นำเสนอในการแสดงครั้งนี้ โดยมีตัวละครหลักคือพิเภก ซึ่งมีความจงรักภักดี เที่ยงธรรมและสุจริต

“ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์” กล่าวต่อว่า ในขณะที่การแสดงโขนก็กำลังได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ ภายหลังการจำหน่ายตั๋วโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์จากสื่อทุกสำนัก ไม่ว่าจะเป็นภาพเสียง รวมไปถึงเนื้อหาวิดีโอที่ปล่อยออกมาเป็นตัวอย่างเรียกน้ำย่อยก่อนเล่นจริงในช่วงปลายปีนี้

พร้อมกันนี้ ทุกฉากการแสดงถูกผสมผสานศิลปะการแสดงแบบประเพณีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว โดยมีฉากสำคัญ เช่น ฉากเรือสำเภาริมฝั่งน้ำ, ฉากสนามรบ ฯลฯ นำแสดงโดยศิลปินระดับแนวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ด้าน อาจารย์ประเมษฐ์ บุญยะชัย ผู้จัดทำบทและกำกับการแสดง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแต่ก่อนมีการจัดแสดงถึงสามครั้งต่อวัน แต่เกรงว่าจะเหนื่อยเกินไปสำหรับจึงปรับเป็นหนึ่งรอบต่อวันเท่านั้น

“การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ ได้นำบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ฉบับต่างๆ อาทิ บทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1, รัชกาลที่ 2, รัชกาลที่ 6 และบทโขนของกรมศิลปากรที่เคยจัดแสดง มาประมวลในส่วนที่มีชั้นเชิงในการแสดง และความไพเราะของบทเพลง มาเรียงร้อยปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยแบ่งเป็นตอนต่างๆ ได้แก่ องก์ที่ 1 สุบินนิมิต ประกอบด้วย ตอนที่ 1 พิเภกถูกขับ, ตอนที่ 2 พิเภกลาชายาและธิดา, ตอนที่ 3 เนรเทศ และ องค์ที่ 2 ประกอบด้วย ตอนที่ 1 พบนิลเอก, ตอนที่ 2 สวามิภักดิ์, ตอนที่ 3 มณโฑทูล ตัดศึก, ตอนที่ 4 สนามรบ และ ตอนที่ 5 แก้หอกกบิลพัท โดยที่ผู้ชมจะได้ชมการแสดง ที่ยังคงความวิจิตรและกระบวนท่ารำตามแบบฉบับโขนหลวงไว้อีกด้วย”

ส่วนการ คัดเลือกนักแสดงจำนวน 5 ตัวละครหลัก ได้แก่ โขนพระ มีผู้สมัครทั้งสิ้น 73 คน ละครพระ มีผู้สมัคร 198 คน ละครนาง มีผู้สมัคร 204 คน โขนยักษ์ มีผู้สมัคร 137 คนและ โขนลิงมีผู้สมัคร 160 คน รวมทั้งสิ้นมีผู้สมัครจำนวน 772 คน โดยมีเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเพียง 5 คน เท่านั้น รวมจำนวน 25 คน

อย่างไรก็ดี การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอย่างเต็มรูปแบบนั้น จะมีการเปิดจองบัตรตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม ที่ไทยทิกเก็ทเมเจอร์ทั่วประเทศพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาชมการแสดงพร้อมกันในช่วง ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่จะถึงนี้