ดอนเมือง คาดผู้โดยสารทะลักสนามบินช่วงหยุดยาว 12-20 พ.ย. 2565

สนามบินดอนเมือง

AOT คาดหยุดยาวช่วงประชุมเอเปค 12-20 พ.ย. 2565 โดยสารทะลักสนามบินดอนเมือง เตรียมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทุกด้าน พร้อมเพิ่มพื้นที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกรูปแบบ Passenger and Taxi Drop Lane ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 รายงานข่าวจากท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยว่า บริษัทคาดการณ์ว่าในช่วงวันหยุดพิเศษ (ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค) ระหว่างวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2565 จะมีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การบริการผู้โดยสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

ดอนเมือง

รวมถึงความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการและการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นภายในท่าอากาศยาน โดยได้เพิ่มพื้นที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออก ในรูปแบบ Passenger and Taxi Drop Lane บริเวณชานชาลาด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ใช้บริการ

แท็กซี่ ดอนเมือง

Advertisment

โดยผู้โดยสารสามารถเดินลงทางเลื่อนอัตโนมัติเชื่อมเข้าสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ประตู 9 และประตู 15 ได้ทันที พร้อมทั้งมีระบบปรับอากาศและกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษที่เดินทางโดยรถยนต์สาธารณะสามารถใช้ช่องทางรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อจอดส่งผู้ใช้บริการได้ที่ประตู 12 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานดอนเมืองขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินภายในประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง และเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อ

ดอนเมือง

Advertisment