การบินไทย เพิ่มช่องทางชำระค่าคลังสินค้าขาเข้าผ่านเว็บไซต์-ตู้คีออส THUNJAI

คาร์โก้การบินไทย

“คาร์โก้การบินไทย” เพิ่มช่องทางชำระค่าบริการคลังสินค้าขาเข้าแบบดิจิทัล ผ่านเว็บไซต์-ตู้คีออสก์ “THUNJAI” สำหรับลูกค้าองค์กร ดีเดย์ 1 ม.ค. 2566 นี้เป็นต้นไป

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ เปิดผยว่า บริษัทได้พัฒนาระบบการชำระเงินค่าบริการคลังสินค้าขาเข้าในรูปแบบดิจิทัล สำหรับลูกค้าองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ

โดยผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจวีซ่า ผ่านเว็บไซต์ “THUNJAI” (ทันจ่าย) ที่สามารถเข้าใช้งานได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และตู้ KIOSK “THUNJAI” (ทันจ่าย) บริเวณหน้าห้องแคชเชียร์ ชั้น 2 อาคารคลังสินค้าการบินไทย เขตปลอดอากร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

Advertisement

ทั้งนี้ บริษัทได้รับความร่วมมือจากวีซ่า ผู้นำการให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก และบริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชำระเงินออนไลน์สำหรับธุรกิจ ในการพัฒนาระบบการชำระเงินดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการคลังสินค้าการบินไทยที่สนใจชำระค่าบริการออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนผ่านลิ้งก์ https://www.digio.co.th/thunjai-bpsp

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมด้วยว่า การชำระค่าบริการคลังสินค้าการบินไทย ผ่านบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจของวีซ่าด้วยขั้นตอนการชำระเงินออนไลน์แบบใหม่นี้ ผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น อาทิ ช่วยลดระยะเวลาการชำระเงินที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์

Advertisement

รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางพิเศษ (Fast Lane) เพื่อรับใบเสร็จได้เลย หลังจากชำระเงินด้วยระบบออนไลน์แล้ว พร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมาย ทั้งนี้ ด้วยบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจวีซ่าเพียงใบเดียวยังสามารถชำระภาษีและค่าธรรมเนียมศุลกากรได้อีกด้วย ทำให้ขั้นตอนการปล่อยสินค้ามีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย