ททท. เล็งผนึกสายการบิน-บริษัททัวร์ โหมตลาด “ไต้หวัน”

Taiwan tourists

ในส่วนของภาพรวมของสถานการณ์นักท่องเที่ยวไต้หวันนั้น ปัจจุบัน (1 มกราคม-7 พฤศจิกายน 2566) มีนักท่องเที่ยวจากไต้หวันเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว 598,079 คน

โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม millennials และกลุ่มครอบครัวที่เดินทางมาพักผ่อน

โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75 เป็นกลุ่มเดินทางด้วยตนเอง (FIT) และเป็นกลุ่มเดินทางซ้ำ (revisit) ถึงร้อยละ 60 จังหวัดที่นิยม ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา หัวหิน เชียงใหม่ และภูเก็ต มีวันพักเฉลี่ย 5-8 วัน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,200 บาทต่อคนต่อวัน หรือประมาณ 26,000-41,600 บาทต่อคนต่อทริป

“ฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา” รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมีสายการบินพาณิชย์ให้บริการเที่ยวบินตรง (direct flight) จากไต้หวันมาประเทศไทยมีประมาณ 600 เที่ยวบิน หรือราว 130,000-150,000 ที่นั่งต่อเดือน จาก 8 สายการบิน (ทั้ง full service และ low cost)

ปัจจุบันสายการบินมีอัตราการบรรทุกผู้โดยสาร หรือ load factor ประมาณ 60-96% ทั้งนี้ คาดว่าอัตราการเดินทางของนักท่องเที่ยวไต้หวันมายังประเทศไทยจะปรับตัวในทิศทางบวกตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 หลังประกาศใช้มาตรการ visa exemption หรือวีซ่าฟรี

ทำให้คาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวไต้หวันเดินทางมาประเทศไทยได้มากขึ้นถึง 725,000 คน สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 27,800 ล้านบาท จากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ที่ประมาณ 690,000 คน สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 26,800 ล้านบาท

ทั้งนี้ ททท. มีแผนทำการตลาดด้วยการเพิ่มเที่ยวบินเหมาลำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน และสงกรานต์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วย และ joint promotion กับบริษัทนำเที่ยว และ OTA ในไต้หวัน นำเสนอสินค้าท่องเที่ยวหลากหลาย เพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

และสร้างรายได้ให้ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น