ททท. ต้อนรับนักท่องเที่ยวอินเดีย ตามนโยบายวีซ่าฟรี

ผู้บริหารททท.ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอินเดีย ณ พื้นที่ผู้โดยสารขาเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ

ททท.ต้อนรับนักท่องเที่ยวอินเดีย เที่ยวบินเชิงสัญลักษณ์ ตามนโยบายวีซ่าฟรี เชื่อปีนี้อินเดียเที่ยวไทย 1.6 ล้านคน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้อนุมัติยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติอินเดียและไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566-10 พฤษภาคม 2567 เพื่อส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเยือนประเทศไทยในช่วงปลายปี 2566 จนถึงต้นปี 2567

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า สำหรับพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐอินเดียในวันนี้ ถือเป็นการต้อนรับในวันแรกของการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับนักท่องเที่ยวอินเดีย ซึ่ง ททท.ได้จัดงานต้อนรับพร้อมมอบพวงมาลัยเป็นที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวผู้โดยสารเที่ยวบิน 6E 1639 เส้นทางนิวเดลี-กรุงเทพฯ จำนวน 204 คน ซึ่งเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 16.10 น.

นักท่องเที่ยวจากอินเดียที่มาประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Millennials และกลุ่มครอบครัวที่เดินทางมาพักผ่อน มักจะเดินทางด้วยตัวเอง (FIT) สูงถึงร้อยละ 75 และเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก (First Visit) ร้อยละ 57 มีวันพำนักเฉลี่ย 7-8 วัน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,500 บาท/คน/วัน

โดยในช่วงปี 2567 นี้ ททท. สำนักงานในอินเดีย ได้วางแผนที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวโดยมุ่งให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนให้มากขึ้น ผ่านการนำเสนอสินค้าและกิจกรรมท่องเที่ยวที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่

  1. การจัดกิจกรรม “Special Promotion Scheme” เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว กลุ่มลูกค้าองค์กร (Corporate) กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) และกลุ่มที่เดินทางเข้ามาแต่งงานหรือเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษในประเทศไทย
  2. การทำ “Joint/Sale Promotion” กับบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่ ส่งเสริมการขายแพ็กเกจท่องเที่ยวไทยสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวพักผ่อน (Leisure) กลุ่มผู้หญิง กลุ่มสูงวัย และกลุ่มกอล์ฟ และการนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว เพื่อพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้แทนบริษัทนำเที่ยวอินเดีย

พร้อมจัดให้มีกิจกรรมสาธิตและการเผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยวไทย จำนวน 2 งาน ได้แก่ “Outbound Travel Market (OTM)” วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เมืองมุมไบ และ “South Asia’s Travel and Tourism Exchange (SATTE)” วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรุงนิวเดลี

สำหรับปี 2566 นี้ ททท. ตั้งเป้าหมายจะมีนักท่องเที่ยวจากอินเดียเดินทางมายังประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1,425,000 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 จากปี 2565 และคาดว่าจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 58,500 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากมาตรการ Visa Exemption คาดว่าจะเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเลือกเดินทางมายังประเทศไทยทั้งสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่และกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก (First Visit) โดยมั่นใจว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นให้จำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียที่เดินทางมาประเทศไทยเมื่อสิ้นสุดปี 2566 สูงถึง 1.6 ล้านคน สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 65,600 ล้านบาท