สงกรานต์ หนุนต่างชาติเข้าไทยแล้ว 10.7 ล้านคน สร้างรายได้ 5 แสนล้าน

Songkran สงกรานต์ 2567
ภาพจาก ศูนย์ภาพเครือมติชน

“มหาสงกรานต์-การเดินทางในช่วงวันหยุดของประเทศมุสลิม” หนุนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยวันละ 1.05 แสนคน ชี้สัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขมาเลย์เพิ่มเท่าตัว แซงจีนขึ้นอันดับ 1 เผยจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 14 เมษายน 2567 พุ่ง 10.7 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 5.1 แสนล้านบาท

วันที่ 16 เมษายน 2567 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 14 เมษายน 2567 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเกิน 10 ล้านคนแล้ว

โดยมีปัจจัยบวกจากการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ที่มีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม และบันเทิงในหลายพื้นที่ รวมทั้งการเดินทางในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในประเทศมุสลิม ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวมุสลิมเพิ่มขึ้นกว่า 96,000 คน

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 1 หรือเพิ่มขึ้น 78,297 คน จากสัปดาห์ก่อนหน้า ทำให้ในภาพรวมสัปดาห์นี้ ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 735,802 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 117,970 คน หรือร้อยละ 19.09 คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 105,115 คน

โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ มาเลเซีย (150,390 คน) จีน (148,653 คน) อินเดีย (36,056 คน) รัสเซีย (34,671 คน) และเกาหลีใต้ (30,427 คน) โดยนักท่องเที่ยวมาเลเซีย จีน และเกาหลีใต้ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 108.61 ร้อยละ 17.45 และร้อยละ 1.81 ตามลำดับ ในขณะที่นักท่องเที่ยวรัสเซีย และอินเดีย ปรับตัวลดลงเล็กน้อย

Advertisment

และคาดว่าในสัปดาห์ถัดไปจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอด ที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียออกเดินทาง การลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบิน เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน

ทั้งนี้ จากข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2567 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 14 เมษายน 2567 ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 10,723,953 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 518,036 ล้านบาท

โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (2,031,552 คน) มาเลเซีย (1,391,057 คน) รัสเซีย (695,624 คน) เกาหลีใต้ (619,186 คน) และอินเดีย (546,935 คน)

Advertisment