ปม “นกแอร์-TG” สางไม่ออก “ณรงค์ชัย” ยื่นใบลาออก

ปัญหาศึกสายเลือดระหว่างสายการบิน “นกแอร์” และ “การบินไทย” ดูเหมือนยังไม่จบลงง่าย ๆ แค่พักยกเท่านั้น หลังจากการบินไทยตัดสินใจไม่เพิ่มทุนใน “นกแอร์” อีก โดยให้เหตุผลว่าเพราะแผนฟื้นฟูกิจการที่นกแอร์เสนอมานั้น มีแต่การแก้ไขปัญหาระยะสั้น ไม่มีแผนครบวงจรและเป็นรูปธรรม และขอให้ทางนกแอร์ฟื้นฟูปรับปรุงกิจการภายในของตัวเอง อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่แท้จริงนั้นเป็นเพราะการบินไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถสั่งการหรือเข้าไปบริหารภายในนกแอร์ได้เลย หนำซ้ำนกแอร์ยังไปร่วมกับสายการบินต่างชาติ “สกู๊ต” ในเครือสิงคโปร์แอร์ไลน ซึ่งเป็นคู่แข่งของการบินไทย

ล่าสุด นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ซึ่งเดิมเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี (ซีเอฟโอ) ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เพื่อช่วยบริหารเรื่องรายได้ของนกแอร์ ตัดสินใจยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการ พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯเรียบร้อยแล้ว

สำหรับหนังสือลาออกของนายณรงค์ชัยระบุว่า ตามที่ตนได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 นั้น ตนได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อช่วยกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจในนกแอร์ ในฐานะกรรมการคนหนึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทั้งนี้ในช่วงเวลา 12-18 เดือนที่ผ่านมา ตนได้ตั้งข้อสังเกตในด้านการดำเนินการของบริษัท นโยบายและกลยุทธ์ การนำเสนอข้อมูล การจัดการประชุม ตลอดจนความเป็นอิสระของการตรวจสอบ ผ่านคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเช็ก แอนด์ บาลานซ์ ที่เหมาะสม ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับแนวทางภาพรวม นอกจากนี้ ตนยังได้รับมอบหมายงานที่สำคัญ ๆ จากการบินไทยเพิ่มเติมอีกมาก ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอลาออกจากกรรมการ ตลอดจนกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท สายการบินนกแอร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย เปิดเผยว่า นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานบอร์ดการบินไทย ได้อนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์และการเงิน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในยุคที่มี นายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการ ซึ่งการแต่งตั้ง นายณรงค์ชัย เข้ามาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี ถือเป็นครั้งแรกที่การบินไทยเปิดรับบุคคลภายนอกให้มาดำรงตำแหน่งนี้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่การสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามารับตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายนั้น ก่อให้เกิดแรงต้านภายในองค์กรระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม นายณรงค์ชัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และผ่านการทำงานกับสถาบันการเงินต่างประเทศมามากมาย ทันทีที่เข้ามาทำงานในการบินไทย ก็ได้ช่วยบริหารจัดการโครงสร้างทางด้านการเงินเพื่อให้การบินไทยก้าวข้ามภาวะขาดทุนอย่างหนัก ซึ่งเห็นได้ว่าในทางบัญชีตัวเลขของการบินไทยเริ่มขยับในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจากผลงานที่ปรากฏทำให้นายณรงค์ชัยเป็นหนึ่งในทีมที่ถูกส่งไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องหนี้ของนกแอร์ และบริหารจัดการในภาพรวม รวมถึงเรื่องการเพิ่มทุน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของนกแอร์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 กระทั่งนายณรงค์ชัยขอลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา

นายณรงค์ชัย เมื่อครั้งเป็นกรรมการนกแอร์ เคยกล่าวเมื่อเดือนเมษายน 2560 ว่า การบินไทยจะต้องระมัดระวังการเข้าไปบริหารจัดการนกแอร์ เพราะนกแอร์เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอำนาจในการบริหารจัดการแยกออกจากกัน และการบินไทยถือหุ้นเพียง 39% เท่านั้น แต่ยอมรับว่าในอนาคต การบินไทยจะเข้าร่วมพัฒนาธุรกิจกับนกแอร์ได้มากขึ้น อาทิ การกำหนดนโยบายร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนเส้นทาง การวางแผนโครงข่ายการบินร่วมกัน นกแอร์มีปัญหาขาดทุนจากปัญหาต้นทุนสูง ทำให้ขณะนี้เตรียมว่าจ้างที่ปรึกษาให้เข้ามาจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ คาดว่าจะทำเสร็จภายใน 3 เดือน โดยเน้นการเร่งแก้ไขปัญหาใหญ่ 2 เรื่อง คือ การบริหารจัดการสภาพคล่อง เรื่องของเงินกองทุน, การเพิ่มทุน และการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย ซึ่งกำลังมีปัญหาค่าใช้จ่ายสูงจากข้อผูกพันในสัญญาที่นกแอร์ทำไว้กับคู่สัญญาหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการซ่อม การบริหารจัดการ การบริหารการบิน การบริการภาคพื้น ซึ่งจะต้องเร่งแก้ไขโดยเร็ว


การแก้ไขปัญหานกแอร์ที่นายณรงค์ชัยกล่าวถึง พ้นระยะเวลา 3 เดือนมาแล้ว แต่ปัญหานกแอร์ก็ยังไม่ไปไหน วนเวียนอยู่กับเรื่องเดิม ๆ เหมือนพายเรือวนในอ่าง ฉันนั้น !!