“เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา” จัดเต็ม 18 มาตรการยกระดับความปลอดภัยรับ New Normal

“สยามเวลเนส” รุกยกระดับ 18 มาตรการความสะอาด-ความปลอดภัย รับมือ New Normal เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการหลังวิกฤต COVID-19

นายณรัล วิวรรธนไกร กรรมการบริหาร และ Chief Marketing Officer บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ผู้ดําเนินธุรกิจ Let’s Relax Spa กล่าวว่า เพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา (Let’s Relax Spa) ได้เพิ่มความเข้มงวด พร้อมสร้างเสริมแนวทางการปฏิบัติแบบใหม่ในทุกมิติ ให้สอดคล้องกับการบริการตามมาตรฐานเดิม โดยยังยึดถือรูปแบบการให้บริการที่มอบประสบการณ์ความผ่อนคลายในแบบฉบับของ เล็ทส์ รีแลกซ์สปา เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลกระทบในการรับบริการน้อยที่สุด

โดยเล็ทส์ รีแลกซ์ สปา ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง โดยแบ่งมาตรการป้องกันและวิธีการจัดการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังต่อไปนี้ 1. มาตรการด้านการดูแลสถานที่ ได้แก่ 1.ทําความสะอาดห้องทรีทเมนต์ทุกครั้งก่อนให้บริการลูกค้าด้วยเครื่องฉายรังสีอัลตร้าไวโอเลตซี ซึ่งมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ UV Sterilizer Filter Air Purifier สําหรับห้องรวม อาทิ ห้องนวดเท้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทําความสะอาดอากาศภายในห้อง 3. ใช้เครื่องปรับอากาศระบบความดันลบ ซึ่งอากาศภายในห้องจะถูกดูดทิ้ง

4. เพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และจุดที่สัมผัสบ่อยในพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงภายในห้องทรีทเมนต์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 15 นาที 5. ติดตั้งเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือให้บริการตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณสปา

6. รักษาระยะห่างในการเข้ารับบริการตามพื้นที่โดยรอบสปา อย่างน้อย 1 เมตร เพื่อสุขอนามัย 7. เปลี่ยนผ้าที่ใช้ให้บริการในแต่ละทรีทเมนต์ ใหม่ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการในแต่ละครั้ง รวมถึงเพิ่มการเฝ้าระวังในการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้มั่นใจในความสะอาดก่อนถูกนํามาให้บริการ มาตรการด้านการดูแลบุคลากร

2. มาตรการมาตรการด้านการดูแลบุคลากร ได้แก่ 1. พนักงานผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 และความอันตรายของโรคเพื่อตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและต่อผู้อื่น รวมถึงการดูแลสุขอนามัยตามมาตรฐานกรมอนามัยโลก (WHO) 2. พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสปาจะต้องผ่านการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิก่อนเข้าทํางานทุกวัน และทุกๆ 4 ชั่วโมง ระหว่างวัน โดยพนักงานที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.3 องศา ตามข้อกําหนดกระทรวงสาธารณสุข

3. พนักงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงระหว่างการเดินทางก่อนเข้าทํางาน และหลังเลิกงาน 4. พนักงานทุกคนต้องพกเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือติดตัวตลอดเวลา เพื่อรักษาความสะอาดของตนเองตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และ 3. มาตรการด้านประสบการณ์การเข้ารับบริการของลูกค้า ได้แก่ 1. กําหนดจุด เข้าและออกที่ชัดเจน ลูกค้าทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิและต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับบริการ รวมถึงกรอกแบบสอบถามประเมินความเสี่ยง สําหรับลูกค้าที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในเข้ารับบริการ

2. ใช้ระบบออนไลน์เข้ามารองรับการจองทรีทเมนต์ล่วงหน้าก่อนรับบริการ เพื่อจัดเตรียมห้องทรีทเมนต์ตามมาตรการความสะอาดให้พร้อม และลดความแออัดของผู้เข้ารับบริการในพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อความเข้มงวดในการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล 3. ชําระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตร 4. ใช้ Tablet ที่ผ่านการทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอลล์ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน ทดแทนการใช้เมนูแบบเดิมที่เป็นกระดาษ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค

5. ก่อนให้บริการลูกค้า เทอราพิสท์จะต้องวัดอุณหภูมิอีกครั้ง และภายในห้องทรีทเมนต์ก่อนเริ่มนวดเทอราพิสท์ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย แว่นตากันละออง และต้องล้างมืออีกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอลล์ก่อนสวมถุงมือ 6. ท่านวดแต่ละทรีทเมนต์จะถูกปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะลดท่านวดที่มีระยะประชิดเพื่อความปลอดภัย 7. การเสิร์ฟของว่างหลังรับบริการทรีทเมนต์จะถูกปรับเปลี่ยนให้นํากลับไปรับประทานที่บ้าน โดยจะจัดเตรียมในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด เหมาะสม รวมถึงการเสิร์ฟน้ำดื่มในขวดปิดแทนการเสิร์ฟน้ำใบเตย


ทั้งนี้ กระบวนการตามมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยจะถูกเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดทุกขั้นตอน หลังการให้บริการลูกค้าแต่ละท่าน และจะถูกทําให้เป็นกิจวัตรอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานใหม่ เสริมสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้ เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา เป็นสถานที่มอบการปรนนิบัติทั้งร่างกายและจิตใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการผ่อนคลายความเหนื่อยล้าให้สมกับสมญานาม “Master of Relaxation” อย่างแท้จริง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ