10 อาชีพมาแรงของสหรัฐ ยืนเด่นสู้เศรษฐกิจถดถอย 2023

อาชีพ สหรัฐ

“คลื่นการเลิกจ้าง” ที่กระจายตัวในหลายอุตสาหกรรมในช่วงปลายปี 2022 กลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของบรรดาพนักงานทั่วโลก เนื่องจากภาคธุรกิจต่างเตรียมพร้อมตั้งรับความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในปี 2023 แต่ใช่ว่าทุกอาชีพจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ หลายอาชีพยังเป็นที่ต้องการสูงและมีความมั่นคงที่จะฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจนี้ไปได้

ซีเอ็นบีซีรายงานว่า แม้ว่าไม่มีอาชีพใดที่จะสามารถต้านทานวิกฤตเศรษฐกิจได้ 100% แต่การสำรวจของผู้ให้บริการข้อมูลการจ้างงานและเทคโนโลยี “เพย์สเกล” ชี้ว่า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2023 ยังมีกลุ่มอาชีพที่จะสามารถยืนหยัดท้าทายวิกฤตเศรษฐกิจได้ด้วยความต้องการของตลาดงานที่แข็งแกร่ง

เริ่มจาก “พนักงานเสิร์ฟ” ที่ยังคงเป็นที่ต้องการ อานิสงส์การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว เนื่องจากช่วงโควิด-19 มีการเลิกจ้างจำนวนมาก ทำให้ปัจจุบันพนักงานเสิร์ฟในสหรัฐกลับมาเป็นที่ต้องการ ทั้งยังมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 30% ในช่วงปี 2022 และคาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยภาวะขาดแคลนแรงงาน

“ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล” (private banker) เป็นอีกอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ปัจจัยหลักจากตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนจากภาวะเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น ทำให้ตำแหน่งงานนี้เป็นที่ต้องการของผู้มั่งคั่งที่ต้องการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้ทันต่อความผันผวน

ขณะที่การฟื้นตัวของภาคธุรกิจของสหรัฐ ในช่วงปีที่ผ่านมาก็ส่งผลดีต่อวงการโฆษณา เพราะมีการลงทุนทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสื่อ” (media director) มีความต้องการและได้รับผลตอบแทนสูง

ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา “บุคลากรเหตุฉุกเฉิน” (emergency dispatcher) เป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเครียดสูงจากที่ต้องรับมือกับเหตุฉุกเฉินมากมาย จึงมีการเพิ่มค่าแรงเพื่อดึงดูด และยังเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายไป

และไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร นักวางแผนกลยุทธ์เพื่อผลักดันยอดขายให้เพิ่มขึ้นและเพิ่มความสามารถการแข่งขันอย่าง “ที่ปรึกษาการขาย” ก็เป็นตำแหน่งจะมีความต้องการสูง

รวมถึงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ” ก็ยังคงมีความสำคัญในการคิดกลยุทธ์ส่งเสริมการขายและการขยายธุรกิจ

ขณะเดียวกันสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงไม่สงบ ก็ทำให้ “นักจุลชีววิทยา” (microbiologist) ยังเป็นอาชีพที่มีความสำคัญ เพราะการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาหนทางรับมือกับโควิด-19 รวมถึงโรคอุบัติใหม่ ๆ ยังคงต้องดำเนินต่อไป

ขณะที่ความเงียบเหงาของท่าเรือในช่วงโควิด-19 กำลังจะเป็นเพียงอดีต “พนักงานท่าเรือ” กลับมาเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงจากการขนส่งสินค้าที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งตำแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหลายด้าน ทำให้มีรายได้และค่าตอบแทนไม่น้อย

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการแพทย์ โดยเฉพาะ “ช่างเทคนิคการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ” เป็นอีกอาชีพที่มีความสำคัญยิ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะลดน้อยลงในปัจจุบัน แต่ความต้องการผู้เชี่ยวชาญใช้งานเครื่องมือดังกล่าวยังคงสูงเพื่อรับมือกับปัญหาสุขภาพหลังโควิด-19

และสุดท้ายคือ “ช่างเทคนิคติดตั้ง” อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในที่พักและอาคารสำนักงาน แบบสารพัดช่างที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ก็เป็นอีกอาชีพที่ยังมีความต้องการสูงและรายได้ดี ส่งผลให้ความมั่นคงของอาชีพนี้ยังคงมีสูงพอที่จะก้าวพ้นผลกระทบทางเศรษฐกิจไปได้