เจ้าสัวธนินท์ และ 3 คนไทยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากจักรพรรดิญี่ปุ่น

4 คนไทยรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัย (The Order of the Rising Sun)

เจ้าสัวธนินท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) และคนไทยอีก 3 คนได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัย (The Order of the Rising Sun) จากจักรพรรดิญี่ปุ่น ในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัยแก่ชาวต่างชาติประจำฤดูใบไม้ร่วง ปี 2023 ซึ่งมอบให้แก่ชาวต่างชาติผู้มีผลงานโดดเด่น

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 พฤศจิกายน 2023 รัฐบาลญี่ปุ่นจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัย (The Order of the Rising Sun) แก่ชาวต่างชาติประจำฤดูใบไม้ร่วง ปี 2023 ให้แก่ชาวต่างชาติผู้มีผลงานที่โดดเด่นในสาขาของตน ณ พระราชวังอิมพีเรียล โดยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานในพิธี และทรงมอบหมายให้นายกรัฐมนตรี ฟูมิโอะ คิชิดะ (Fumio Kishida) ของญี่ปุ่นเป็นผู้มอบเครื่องราชฯ

ทั้งนี้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัย (Order of the Rising Sun) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์แรกที่มอบโดยรัฐบาลญี่ปุ่นสถาปนาขึ้นในวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1875 โดยกฤษฎีกาของสภาแห่งรัฐ ในสมัยจักรพรรดิเมจิ ดวงตราเครื่องราชฯเป็นแสงอาทิตย์อุทัยฉายรัศมี ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของพลังที่ทรงพลังดั่งอาทิตย์อุทัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัย (The Order of the Rising Sun) มีทั้งหมด 8 ลำดับชั้น ได้แก่ 

  • ชั้นที่ 1  Grand Cordon (เคียวกุจิสึ ไดจูโช) 
  • ชั้นที่ 2  Gold and Silver Star (เคียวกุจิสึ จูโกโช) 
  • ชั้นที่ 3  Gold Rays with Neck Ribbon (เคียวกุจิสึ ชูจุโช) 
  • ชั้นที่ 4 Gold Rays with Rosette (เคียวกุจิสึ โชจูโช) 
  • ชั้นที่ 5 Gold and Silver Rays (เคียวกุจิสึ โซโกโช) 
  • ชั้นที่ 6 Silver Rays (เคียวกุจิสึ ทันโกโช) 
  • ชั้นที่ 7  Blue Paulownia Leaves Medal (เซโชะกุ โทโยโช) 
  • ชั้นที่ 8  White Paulownia Leaves Medal (ฮากุโชะกุ โทโยโช)

การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัยแก่ชาวต่างชาติ 8 คนในปีนี้ มีคนไทยได้รับมอบ 4 คน ดังนี้

นายธนินท์ เจียรวนนท์

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star” (ชั้นที่ 5) 

รัฐบาลญี่ปุ่นเผยแพร่คำประกาศมอบเครื่องราชอิศริยาภรณ์ว่า นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star” จากผลสำเร็จในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย 

“คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ในฐานะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) ได้ร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยมานานหลายปี อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นภายในประเทศไทย ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นให้กว้างขวาง” รัฐบาลญี่ปุ่นเผยแพร่คำประกาศความสำเร็จโดยสังเขปของนายธนินท์

ธนินท์ เจียรวนนท์
ธนินท์ เจียรวนนท์

รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์

รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon” (ชั้นที่ 3) จากผลสำเร็จอันโดดเด่นและการอุทิศตนเพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้าใจอันดีและการแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

“รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างปี พ.ศ.2541-2547 โดยมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมความร่วมมือญี่ปุ่น-ไทย ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2562-2565 ในขณะดำรงตำแหน่งประธานสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อุทิศตนในการสร้างเครือข่ายนักเรียนเก่าญี่ปุ่นและส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ในปี พ.ศ.2551-2555 ในขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายการพัฒนา” รัฐบาลญี่ปุ่นเผยแพร่คำประกาศความสำเร็จโดยสังเขปของ รศ.ดร.ประกิจ

รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์
รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon” จากผลสำเร็จในการส่งเสริมความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

รัฐบาลญี่ปุ่นเผยแพร่คำประกาศความสำเร็จโดยสังเขปของ ดร.ชัยชนะว่า ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA เป็นผู้จัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre : AJCCBC) รวมถึงได้อุทิศตนในการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าวเป็นระยะเวลากว่า 4 ปีและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียนในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์

ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว

ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette” จากผลสำเร็จในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย อีกทั้งยังมีส่วนในการพัฒนาการวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย

“ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ได้ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ประชาชนและสังคมทั้งสองประเทศในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ โดยผ่านบทความ งานเขียนและโซเชียลมีเดียมาเป็นระยะเวลานานหลายปี 

“นอกจากนี้ ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ มุ่งมั่นพยายามในการก่อตั้ง Japan Research Network Thailand (JSN-T) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะขยายเครือข่ายนักวิจัยเกี่ยวกับด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย” รัฐบาลญี่ปุ่นเผยแพร่คำประกาศความสำเร็จโดยสังเขปของศาสตราจารย์สุริชัย

สุริชัย หวันแก้ว
สุริชัย หวันแก้ว