อาเซียนออกแถลงการณ์เรื่องความขัดแย้งรัฐฉาน เมียนมา เรียกร้องยุติความรุนแรงทันที

อาเซียน

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนออกแถลงการณ์ เรื่องความขัดแย้งทางตอนเหนือของรัฐฉาน เมียนมา เรียกร้องยุติความรุนแรงทันที 

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนออกแถลงการณ์ เรื่องความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงทางตอนเหนือของรัฐฉาน เมียนมา ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2023

เนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า “เรา ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) มีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในทางตอนเหนือของรัฐฉานของเมียนมา ซึ่งส่งผลให้พลเรือนต้องพลัดถิ่น รวมถึงชาวต่างชาติ และคนชาติประเทศสมาชิกอาเซียน เราเรียกร้องให้คนชาติประเทศสมาชิกอาเซียนที่ติดอยู่ในพื้นที่ขัดแย้งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย

“เราเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุด และยุติความรุนแรงทุกรูปแบบโดยทันที ยึดมั่นในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่พลเรือนทุกคน

“เราเรียกร้องให้ทางการเมียนมาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน และให้เปิดช่องทางที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็วเพื่อสามารถอพยพชาวต่างชาติที่ตกค้าง เรายังรับทราบความพยายามของทางการเมียนมาจนถึงปัจจุบันในการอพยพคนชาติเหล่านี้และพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนออกจากพื้นที่ความขัดแย้ง และให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยโดยการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องในเมียนมา

“เราเน้นย้ำพันธกรณีของเราที่จะช่วยเหลือเมียนมาในการแสวงหาแนวทางแก้ไขวิกฤติปัจจุบันอย่างสันติและยั่งยืน ผ่านการดำเนินการตามฉันทามติ 5 ข้ออย่างเต็มที่

และรวดเร็ว เพื่อสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมิภาค เรายังเน้นย้ำว่า เมียนมาที่มีสันติภาพและเป็นปึกแผ่นเป็นผลประโยชน์ของอาเซียน”


แถลงการณ์อาเซียน เรื่องความขัดแย้งรัฐฉาน เมียนมา