ออสเตรเลีย การจ้างงานลด คาดปีนี้อัตราว่างงานสูงขึ้น อาจเป็นข่าวร้ายของคนไทย ?

australia ออสเตรเลีย

ภาวะเศรษฐกิจของออสเตรเลียในหลาย ๆ ด้าน อาจจะส่งผลกระทบต่อคนไทยไม่น้อย เพราะออสเตรเลียเป็นประเทศที่คนไทยนิยมไปแสวงหาโอกาสในการทำงานกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะการจ้างงานที่ส่งผลกระทบโดยตรง ซึ่งแนวโน้มการจ้างงานของออสเตรเลียในปีนี้อาจไม่ดีนัก

ข้อมูลที่รัฐบาลออสเตรเลียเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2024 ระบุว่า ในเดือนธันวาคม 2023 ออสเตรเลียมีการจ้างงานน้อยลง 65,100 ตำแหน่ง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

โดยการจ้างงานเต็มเวลาลดลงลดลง 106,600 ตำแหน่ง เป็นการลดลงรายเดือนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 ขณะที่ตำแหน่งงานพาร์ตไทม์เพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้ตัวเลขการจ้างงานรวมลดลง 65,100 ตำแหน่ง 

ขณะที่อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 3.9% เท่ากับในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งยังไม่ถือว่าเป็นอัตราว่างงานระดับสูง เพราะแม้ว่าการจ้างงานน้อยลง แต่จำนวนคนที่กำลังหางานก็ลดลงมากเช่นกัน 

โดยเฉลี่ยในช่วง 12 เดือนของปี 2023 การจ้างงานที่ปรับผลของฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 32,000 ตำแหน่งต่อเดือน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งพอสมควรในปี 2023 

แต่ถึงอย่างนั้น แนวโน้มจำนวนตำแหน่งงานในออสเตรเลียอยู่ในทิศทางที่ไม่ดีสำหรับคนที่จะหางาน เมื่อพิจารณาจากการเติบโตของการจ้างงานรายปีที่โตชะลอลงเหลือ 2.8% ในเดือนธันวาคม 2023 จากที่โต 3.6% เมื่อต้นปี 2023 

ขณะที่อัตราส่วนการจ้างงานต่อประชากรลดลงจาก 64.6% ในเดือนพฤศจิกายน 2023 เหลือ 64.2% ในเดือนธันวาคม 2023 ซึ่งธนาคารกลางออสเตรเลีย (Reserve Bank of Australia : RBA) บอกว่า นี่เป็นอัตราส่วนการจ้างงานต่อประชากรที่ต่ำที่สุดในรอบปีกว่า นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 


อีกทั้งธนาคารกลางออสเตรเลียยังคาดว่าอัตราการว่างงานในออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.25% ภายในสิ้นปี 2024 นี้ จากที่อยู่ที่อัตรา 3.9% ในเดือนธันวาคม 2023