รมต.รัฐมัธยประเทศ ชู 4 เสาหลักคนรุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือ “อินเดีย-อาเซียน”

นายชรี ชีฟราจ ซิงห์ จอฮัน รัฐมนตรีแห่งรัฐมัธยประเทศ อินเดีย ขึ้นกล่าวเปิดงาน และต้อนรับตัวแทนเยาวชนจากอินเดีย และอาเซียน จำนวน 175 คน ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2560 ในงานประชุมสุดยอด “India-ASEAN Youth summit 2017” ณ เมืองโภปาล รัฐมัธยประเทศ โดยเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบความสัมพันธ์ 25 ปี อินเดีย-อาเซียน (Dialogue Partners) และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคน-คน (people to people)

นายชีฟราจ กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและอาเซียนว่า มีลักษณะร่วมกัน ทั้งในเรื่องของคุณค่าทางสังคมที่ยึดถือ มรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งยังมีประชากรที่อายุน้อย ซึ่งถือเป็นกำลังที่สำคัญในอนาคต และมีความสัมพันธ์ด้านการค้าที่ดีต่อกัน

นายชีฟราจ ได้เสนอ 4 เสาหลัก สำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและอาเซียน และเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโลกแห่งอนาคตที่มีความยั่งยืนและสงบสุข

1. การร่วมมือกันเพื่อหยุดการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก
2. การยุติความยากจน โดยสนับสนุนทั้งในเรื่องของสาธารณูปโภค และการศึกษา เพื่อให้ผู้คนสามารถต่อยอดการใช้ชีวิตได้มากขึ้น

3. การให้ความเคารพต่อสตรี ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญยิ่ง นายชีฟราจชี้ว่า ประเทศชาติต้องร่วมสร้างโดยผู้หญิง ในอินเดีย เมื่อผู้หญิงมีตำแหน่งงานมากขึ้น นั่นหมายถึงการสร้างรายได้ให้กับประเทศมากขึ้น ดังนั้นจึงสำคัญมากในการสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อให้สตรีรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงความสามารถที่มีของตน
4. ความร่วมมือเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (climate change) การพัฒนาต้องมาพร้อมกับความยั่งยืน ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ทุกชีวิตต้องร่วมกันรักษาทรัพยากรของโลก ทั้งน้ำ และต้นไม้

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์การเป็นคู่เจรจาระหว่างอินเดียและอาเซียน เริ่มต้นขึ้นในปี 1992 จากนั้นในปี 2012 ทั้งสองฝ่ายได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์


ปัจจุบัน อินเดียและอาเซียน ได้ร่วมมือกันสร้างห่วงโซ่มูลค่าระดับภูมิภาค จากทรัพยากรมากมายที่อยู่ภายในแต่ละประเทศ และจำนวนประชากรที่รวมกันแล้วที่มากมาย 2 พันล้านคน