นักท่องเที่ยวเเห่ชมความงามปราสาท “สมโบร์ไพรกุก” กัมพูชาหวังช่วยศก.ท้องถิ่นดีขึ้น (ชมคลิป)

ชาวกัมพูชาหวังว่ากลุ่มปราสาท “สมโบร์ ไพรกุก” จะช่วยให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น หลังได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้ปราสาทโบราณแห่งนี้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่

โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติเเละชาวกัมพูชาจำนวนมาก ต่างทยอยเดินทางไปชมความงดงามของปราสาท “สมโบร์ ไพรกุก” หรือ “ป่าปราสาท” ในความหมายของภาษาเขมร ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดกำปงธม ทางตอนกลางของกัมพูชา ห่างจากกรุงพนมเปญขึ้นไปทางตอนเหนือราว 206 กิโลเมตร

สำหรับปราสาทโบราณเเห่งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร เป็นอาณาเขตของเมืองอิศานปุระ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเจนละ อาณาจักรขอมที่มีความรุ่งเรืองด้านอารยธรรมในช่วงปลายศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 7 ก่อนอาณาจักรเขมร

Reuters/Samrang Pring

ล่าสุดกลุ่มปราสาท “สมโบร์ ไพรกุก” ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ นับเป็น
มรดกโลกแห่งที่ 3 ของกัมพูชา ต่อจากปราสาทนครวัด และปราสาทพระวิหาร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก เมื่อปี 2547 และ 2551 ตามลำดับ

ชาวกัมพูชารายหนึ่ง ให้สัมภาษณ์ต่อ แชเนลนิวส์เอเชียว่า เขารู้สึกขอบคุณบรรพบุรุษชาวกัมพูชาที่สร้างสถานที่สวยงามเช่นนี้เป็นมรดกให้กับลูกหลาน และหวังว่าการที่สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของกัมพูชา เเละจะช่วยให้ชาวบ้านมีโอกาสได้ฝึกภาษาต่างประเทศกับนักท่องเที่ยวด้วย

ทั้งนี้ กัมพูชามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เเตะ 5 ล้านคนเมื่อปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีนักเพิ่มขึ้นเป็น 5.5 ล้านคนในปีนี้

โดยแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวของกัมพูชา ต้องการพัฒนาให้เป็นประเทศตลาดใหม่ที่ตั้งเป้านักท่องเที่ยวให้ถึง 7.5 ล้าน ภายในปี 2563 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกัมพูชาถึง 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และสร้างอาชีพให้ชาวกัมพูชานับล้านคน นอกจากนี้ยังมีแผนการดึงนักท่องเที่ยวจีน 2 ล้านคนให้เข้ามาท่องเที่ยวในกัมพูชาเช่นกัน

Reuters/Samrang Pring