พักหนี้เกษตรกร เข้าสัปดาห์ที่ 2 แห่ขอเข้าโครงการทะลุ 2.5 แสนรายแล้ว

ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. อัพเดตยอดผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพักหนี้ผ่านแอป BAAC mobile เข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ล่าสุด ยอดพุ่งกว่า 2.5 แสนรายแล้ว ยังเปิดให้แจ้งได้จนถึง 31 ม.ค. 2567

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งว่า ยอดผู้แจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย ผ่านแอปพลิเคชั่น BAAC mobile ณ วันที่ 12 ต.ค. 2566 เวลา 10.00 น. มีจำนวนทั้งสิ้น 258,106 รายแล้ว เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่มีกว่า 122,000 ราย

ทั้งนี้ โครงการพักหนี้เกษตรกร 3 ปี รอบนี้ ลูกหนี้ที่เข้าข่ายต้องมีหนี้ค้างชำระที่มีเงินต้นเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกัน ณ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งมีลูกหนี้ที่เข้าข่ายกว่า 2.69 ล้านราย โดยธนาคารเปิดให้แจ้งความประสงค์มาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 ซึ่งยังสามารถทำได้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2567 โดย ธ.ก.ส. จะนำข้อมูลมาพิจารณาเพื่อนัดหมายผู้ผ่านเกณฑ์ไปที่สาขาหรือจุดบริการที่นัดหมาย เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและเข้ารับการประเมินศักยภาพ ความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงการเสริมความรู้ฟื้นฟูทักษะในการประกอบอาชีพต่อไป

               

โดยการแจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่น BAAC mobile เพียงกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แสดงความประสงค์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ จากนั้นระบบจะมีการประมวลข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อนัดหมายผู้ผ่านเกณฑ์และผู้ค้ำประกันไปที่สาขาหรือจุดบริการที่นัดหมาย เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้

รวมถึงการเสริมความรู้ฟื้นฟูทักษะในการประกอบอาชีพภายใต้แนวทาง “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ใหม่” เพื่อให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังการพักชำระหนี้ พร้อมเตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ในการจัดหาปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนได้อย่างมั่นคงหลังการพักชำระหนี้