เปิดวิธีลงทะเบียนพักหนี้เกษตรกร 2566 แอป BAAC Mobile ทำอย่างไร

ธกส BAAC Mobile พักหนี้ พักหนี้เกษตรกร ลงทะเบียน
อัพเดตล่าสุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น.

เปิดวิธีลงทะเบียนพักหนี้เกษตรกรรอบใหม่ 2566 พักหนี้นาน 3 ปี ผ่านแอป BAAC Mobile ของ ธ.ก.ส. เปิดลงทะเบียนแล้ว วันนี้ (1 ตุลาคม 2566) จนถึง 31 มกราคม 2567 ต้องทำอย่างไร

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ 26 กันยายน 2566 เห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกร ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 (1 ปี) ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 11,096 ล้านบาท

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเกษตรกรและบุคคลที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท และมีสถานะเป็นหนี้ปกติ และหรือเป็นหนี้คงค้างชำระ จำนวน 2.698 ล้านราย รวมต้นเงินคงเป็นหนี้ทั้งหมด 283,327.99 ล้านบาท

               

ขณะที่ ธ.ก.ส. ขานรับมาตรการพักหนี้เกษตรกรรอบใหม่นี้ โดยจะเปิดให้เกษตรกรที่เข้าเกณฑ์ สามารถลงทะเบียนแสดงความต้องการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile หรือติดต่อขอคำแนะนำได้ที่สาขาของธนาคาร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึง 31 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการพักหนี้เกษตรกร ผ่านแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile ดังนี้

คุณสมบัติการเข้าร่วมพักหนี้เกษตรกร

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการพักหนี้เกษตรกร จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • เป็นลูกหนี้รายคน (เกษตรกรและบุคคล)
 • มีต้นเงินเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท
 • มีสถานะเป็นหนี้ปกติ และหนี้ค้างชำระ (หนี้ 0-3 เดือน และหนี้ NPL )
 • สัญญาเงินกู้ที่ไม่สามารถร่วมมาตรการได้ ดังนี้
  • สัญญาเงินกู้ตามโครงการนโยบายรัฐ / สัญญาเงินกู้ที่ไม่ใช่แหล่งเงินทุนธนาคาร
  • สัญญาเงินกู้ OD (Over Draft) P/N (ตั๋วสัญญาใช้เงิน) หรือสัญญาเงินกู้ตามข้อบังคับ ธ.ก.ส. ฉบับที่ 35
  • สัญญาเงินกู้ที่อยู่ในโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือ หรือมีเงื่อนไขพิเศษตามมาตรการอื่น

ดาวน์โหลด BAAC Mobile

เริ่มต้นจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นของ ธ.ก.ส. “BAAC Mobile” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android

ส่วนลูกค้าที่มีหรือใช้งาน BAAC Mobile อยู่แล้ว สามารถเข้าแอปพลิเคชั่นเพื่อเริ่มลงทะเบียนทันที โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น.

เปิดวิธีลงทะเบียน

เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชั่น BAAC Mobile แล้ว สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งานแอปดังกล่าว ให้เลือกแบนเนอร์ด้านล่างของหน้า ส่วนลูกค้าที่ใช้งานอยู่แล้ว ให้เข้าสู่ระบบตามปกติ และเลือกแบนเนอร์ที่อยู่ทางด้านบนของส่วน “เมนูลัด/ธุรกรรม”

จุดสังเกตของแบนเนอร์เพื่อลงทะเบียนการพักหนี้ จะมีการระบุไว้ว่า “มาตรการพักชำระหนี้” พร้อมทั้งระบุด้วยว่า “แสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ” และ “ตรวจสอบสิทธิ์”

ภาพจาก Facebook ธกส BAAC Thailand

เมื่อกดเลือกแบนเนอร์ดังกล่าวแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. อ่านรายละเอียดทั้งหมดของการเข้าร่วมมาตรการ
 2. กด “เริ่มต้น”
 3. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ทั้งเลขบัตรประชาชน ช่องทางติดต่อสำรอง และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 4. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากถูกต้องแล้ว กด “ยืนยัน”
ภาพจาก Facebook ธกส BAAC Thailand
ภาพจาก Facebook ธกส BAAC Thailand

เมื่อกดยืนยันข้อมูลแล้ว ระบบจะตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ทันที

หากตรวจสอบแล้ว พบว่ามีสิทธิในการร่วมมาตรการ ระบบจะแจ้งว่า “แสดงความประสงค์สำเร็จ” และแจ้งให้รอการนัดหมายจากธนาคารผ่านแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile เพื่อทำข้อตกลงต่อท้ายหนังสือกู้เงิน

แต่หากตรวจแล้ว พบว่าไม่มีสิทธิในการร่วมมาตรการดังกล่าว ระบบจะแจ้งว่า “ท่านไม่ได้รับสิทธิ์”

ภาพจาก Facebook ธกส BAAC Thailand

ทั้งนี้ กรณีที่เกษตรกรไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการที่สาขาใกล้บ้านทั่วประเทศ โดยพนักงานจะอำนวยความสะดวกในการแจ้งความประสงค์ผ่าน BAAC Mobile เพื่อเข้าสู่ระบบการประมวลผลและตรวจสอบสิทธิ์เช่นเดียวกัน

พักหนี้แบบปีต่อปี-กู้เพิ่มได้

สำหรับมาตรการพักหนี้เกษตรกรในรอบนี้ รัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ โดยให้พักหนี้ได้ 3 ปีเช่นเดิม แต่จะใช้การต่อสัญญาเข้าร่วมมาตรการพักหนี้เป็นรายปี และมีการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ก่อนต่อสัญญารอบถัดไปด้วย

ขณะเดียวกัน จะให้สิทธิเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว สามารถกู้เพิ่มได้ผ่านสินเชื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพ (Extended Loan) วงเงินรายละไม่เกิน 1 แสนบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ

พร้อมทั้งจะมีการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. งบประมาณ 1,000 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ประมาณ 3 แสนราย และสมัครใจเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ โดยการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูการประกอบอาชีพแก่ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการ

อย่างไรก็ดี นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ระบุว่า ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ จะมีโครงการพิเศษ หรือมาตรการเพิ่มเติม เช่น มาตรการช่วยเหลือเกี่ยวกับผลกระทบทางภัยธรรมชาติ หรือลูกค้าชั้นดี จะมีมาตรการแรงจูงใจ (Incentive) ให้ลูกค้า เช่น ชำระดีมีโชค เป็นต้น

ออกจากมาตรการก่อนครบ 3 ปีได้

สำหรับเงื่อนไขกรณีต้องการออกจากมาตรการพักหนี้เกษตรกร ก่อนครบระยะเวลา 3 ปี มีดังต่อไปนี้

 1. ต้องเป็นลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 2. ลูกหนี้ที่ประสงค์จะใช้บริการสินเชื่อตามปกติกับ ธ.ก.ส. โดยก่อนการยื่นขอสินเชื่อ จะต้องสละสิทธิการเข้าร่วมมาตรการ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาวงเงินตามศักยภาพ
 3. กรณีลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการ เช่น ไม่เข้าร่วมการประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ประจำปี หรือไม่เข้าร่วมการอบรมและฟื้นฟูการประกอบอาชีพที่ ธ.ก.ส. กำหนด หรือก่อภาระหนี้เพิ่มขึ้นกับสถาบันการเงินอื่นระหว่างเข้าร่วมมาตรการ

โดยกรณีที่ 1 และ 2 สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด แต่หากเป็นกรณีที่ 3 ธนาคารจะพิจารณาให้ออกจากมาตรการทันที