เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (13 ธ.ค.) พบ 28 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน

ภาพฝุ่นในกทม.
ภาพ : ศูนย์ภาพเครือมติชน

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 พบ 28 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ 07.00 น. สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.น่าน จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.ชลบุรี จ.ระยอง และ จ.เลย

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 พบ 28 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 11 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11.9-59.7 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 9.8-38.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 29.1-68.4 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 17.2-55.7 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 8.8-21.5 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 28.7-73.8 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 พบ 28 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน


ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 พบ 28 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน