ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศนามสกุลดัง ‘นางรัศมี  วงษ์สุวรรณ’ ล้มละลาย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง   คําพิพากษาให้จําเลยที่  1   (นางรัศมี  วงษ์สุวรรณ)  ล้มละลายและนัดไต่สวน จําเลยที่  1   โดยเปิดเผย ณ  ศาลล้มละลายกลาง ตามคดีหมายเลขแดงที่ล.  2295/2560