ก.ล.ต.จับมือบีเอสเอ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการซอฟต์แวร์พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

ก.ล.ต. ร่วมกับ บีเอสเอ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการซอฟต์แวร์พร้อมรับมือภัยไซเบอร์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ บีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ) จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การบริหารจัดการสินทรัพย์เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทซอฟต์แวร์ และการจัดการเหตุการณ์ด้านไซเบอร์” เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ในการรับมือภัยไซเบอร์ขององค์กร โดยมีผู้เข้าร่วมจากบริษัทจดทะเบียนประมาณ 70 แห่งเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2560

โดยกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ อาทิ ประโยชน์จากการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์เพียงพอกับจำนวนบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีด้านไซเบอร์ที่อาศัยช่องโหว่ทางเทคโนโลยี รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคการตรวจสอบและตรวจหาซอฟต์แวร์ที่มีความเสี่ยง และแนวปฏิบัติที่ดีจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนําระดับโลก ซึ่งบริษัทจดทะเบียนสามารถนำไปต่อยอดและปรับใช้ให้เข้ากับมาตรฐานควบคุมภายในของบริษัทตนได้

ทั้งนี้งานสัมมนาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากงานสัมมนาที่จัดให้คณะกรรมการ ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยงความเสี่ยงองค์กรด้านภัยไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้างต่อบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ทั่วโลก โดย ก.ล.ต. และบีเอสเอ จะร่วมจัดงานสัมมนาทางด้านไซเบอร์สำหรับบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการในตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง