เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม ปั้นใบไม้จากป่าชุมชนเป็นกระทง แก้ PM 2.5

จานชามกระทงใบไม้
บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับชุมชนบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นำนวัตกรรมเครื่องขึ้นรูปใบไม้มาเพิ่มมูลค่า สร้างผลิตภัณฑ์ใบไม้ ภายใต้แบนด์ “CSE”

เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม ผนึกชุมชนบ้านซางนำใบไม้จากป่าแปลงร่างเป็น “กระทง-จานชามใบไม้ กระถางใบไม้” ช่วยลดฝุ่นควัน PM 2.5 ชูโมเดล “โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุมิตร อธิพรหม ที่ปรึกษาบริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ CSE เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูแล้งพบว่าพื้นที่ป่าชุมชนมักมีใบไม้ร่วงหล่นจำนวนมาก ซึ่งสามารถเป็นเชื้อไฟที่นำไปสู่การเกิดไฟป่าได้ CSE จึงได้สนับสนุนชุมชน ในนำนวัตกรรมเครื่องขึ้นรูปใบไม้มาเพิ่มมูลค่า สร้างผลิตภัณฑ์ใบไม้ ภายใต้แบนด์ “CSE” เช่น จานชามใบไม้ กระทงใบไม้ กระถางใบไม้ เป็นต้น

โดยเห็นว่า วิธีนี้จะช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ เพิ่มมูลค่าให้กับใบไม้ สร้างงานสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับคนในชุมชน รวมถึงตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในการใช้ภาชนะจากธรรมชาติแทนพลาสติก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการเผาซึ่งก่อให้เกิด PM 2.5

เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม
บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม นำนวัตกรรมเครื่องขึ้นรูปใบไม้มาเพิ่มมูลค่า สร้างผลิตภัณฑ์ใบไม้ ภายใต้แบนด์ “CSE”

ล่าสุด CSE ยังได้จัดกิจกรรมดี ๆ โดย ร่วมกับ ชุมชนบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม จัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ สนับสนุนให้คนไทยร่วมกันลอยกระทงอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะที่ทำจากโฟมอีกทั้งยังได้พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง ของที่ระลึก ที่มีคุณภาพและมีความสวยงาม สร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อส่งเสริมและยกระดับสินค้าในท้องถิ่น และเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายด้วยการต่อยอดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ สร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ