จุรินทร์สั่งพาณิชย์จังหวัดตรวจ 4,500 ร้านค้า สำรวจสินค้าแพง-ขาด

พาณิชย์สำรวจราคาสินค้า

จุรินทร์สั่งการพาณิชย์ทั่วประเทศ ดูแลราคาสินค้าป้องกันการฉวยโอกาส พบผิดจริงดำเนินคดีทันที ล่าสุดตรวจแล้ว 4,635 แห่ง สินค้ายังเพียงพอ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายให้กับกระทรวงพาณิชย์ตรวจติดตามสถานการณ์สภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกำชับให้ป้องปรามการกระทำความผิด ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งด้านปริมาณและราคา โดยสั่งการให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

               

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ได้รับรายงาน โดยสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ถึงสถานการณ์ด้านปริมาณของราคาสินค้าว่า ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามกำกับดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

พาณิชย์สำรวจราคาสินค้า
พาณิชย์สำรวจราคาสินค้า

โดยให้ร้านค้าต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรในพื้นที่ 76 จังหวัด ณ วันที่ 12 ก.ค. 65 รวม 299 แห่ง จากห้างสรรพสินค้า 105 แห่ง ร้านค้าปลีก-ส่ง 129 แห่ง และตลาดสด 65 แห่ง

โดยยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2565 รวมทั้งสิ้น 4,635 แห่ง จากห้างสรรพสินค้า 1,613 แห่ง ร้านค้าปลีก-ส่ง 2,139 แห่ง และตลาดสด 883 แห่ง พบว่าขณะนี้สินค้ามีเพียงพอกับความต้องการในแต่ละพื้นที่

และสำหรับการดำเนินการป้องปรามการกระทำความผิดพบว่า คดีชั่งตวงวัดในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (20 มิ.ย.-7 ก.ค. 65) มี 68 คดีดังนี้ คดีที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับรวม 54 คดี ประกอบด้วยคดีที่เกี่ยวกับ 1)มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง 5 คดี 2) เครื่องชั่ง 44 คดี 3) สินค้าหีบห่อ 5 คดี

ผักสด กระเทียม

และคดีที่ส่งพนักงานสอบสวน 5 คดี คือ เครื่องชั่ง 4 คดี และสินค้าหีบห่อ 1 คดี และคดีผูกบัตรห้ามใช้ 9 ราย ซึ่งเป็นเครื่องชั่งทั้ง 9 ราย นอกจากนั้นกำลังติดตามราคาน้ำมันปาล์มขวดที่เคยขึ้นไป ขณะนี้กรมการค้าภายในติดตามกำกับตามนโยบายเพื่อให้ลดราคาลงให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนให้เร็วที่สุดในระหว่างนี้ด้วย