โยกย้ายข้าราชการ…ยึดงานเป็นหลัก

บทบรรณาธิการ

ถึงฤดูโยกย้ายข้าราชการ เสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการโยกย้ายแต่งตั้งยังแพร่สะพัด หนีไม่พ้นวัฏจักรช่วงโยกย้ายใหญ่ ที่น่าสังเกตคือ ไม่ว่ารัฐบาลเลือกตั้ง หรือรัฐบาลที่เข้าบริหารประเทศจากสถานการณ์พิเศษ เสียงสะท้อนและคำถามที่ตามมาเรื่องความถูกต้องชอบธรรมแทบไม่แตกต่าง

บ่อยครั้งรายชื่อข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ขัดต่อสายตาและความรู้สึกสาธารณชน การตั้งข้อสังเกตในทำนองมีการเล่นพรรคเล่นพวก ใช้คอนเน็กชั่น สถาบันนิยม ยังเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำซาก นอกจากบั่นทอนขวัญกำลังใจข้าราชการน้ำดี แต่ไม่มีพวกพ้องแล้ว ประเทศยังสูญเสียโอกาสได้คนเก่ง คนดีมาทำงาน

ไม่ต่างไปจากการโยกย้ายปีนี้ที่รัฐบาลตกเป็นเป้าถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายภาคส่วน หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) หยิบยกบัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม ขึ้นพิจารณา และไฟเขียวแต่งตั้งโยกย้ายสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญ ๆ จำนวนมาก

โดยเฉพาะระดับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละหน่วยงาน อย่างปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯลฯ กลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายทั้งในส่วนกลาง ต่างจังหวัด โดยครั้งนี้มีทั้งย้ายข้าราชการที่ถูกมองว่าไม่สามารถทำงานสนองนโยบาย เลื่อนตำแหน่งข้าราชการข้ามห้วยปิดทางเติบโตคนในโดยไม่มีเหตุผลรองรับ ย้ายเพื่อปลอบใจ หรือเปิดทางลงให้กับบางตำแหน่ง ฯลฯ

ข้ออ้างเรื่องความเหมาะสม ถูกนำมาใช้อธิบายชี้แจงและตอบคำถาม แทนความจำเป็นทางการเมืองซึ่งเป็นเหตุผลที่แท้จริง จึงต้องจับตามองว่าการโยกย้ายอีกหลายระลอกที่จะทยอยตามมาหลังจากนี้ จะเหมือนกับทุกยุคสมัย หรือจะดำเนินไปแบบไร้ข้อครหา

ที่น่าห่วงคือ ปรากฏการณ์ซึ่งหลายฝ่ายเริ่มตั้งข้อสังเกตในทำนองใช้คนไม่ตรงกับงาน หรือปรับเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับระบบคุณธรรม เท่าที่ควรจะเป็น เน้นความเหมาะสม ความไว้วางใจ มากกว่าอาวุโส ความรู้ ความสามารถ ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อการทำงาน การให้บริการประชาชน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ ยังมีปัญหา รากหญ้า ชุมชน ท้องถิ่น กำลังเดือดร้อน จากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สวนทางค่าครองชีพที่พุ่งไม่หยุด ยิ่งต้องพึ่งพาข้าราชการที่ทำงานจริง ทำงานเป็น และเห็นหัวอกชาวบ้าน

ดังนั้น นอกจากเดินหน้าปฏิรูปประเทศให้เห็นผลโดยเร็วแล้ว เรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องตระหนักและให้ความสำคัญคือใช้ระบบคุณธรรมในการ โยกย้ายแต่งตั้ง มองผลงานมากกว่าการมีเส้นสาย จึงจะได้ข้าราชการดี พร้อมรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ