ฉลองสงกรานต์ด้วยความปลอดภัย

คอลัมน์ : บทบรรณาธิการ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ รวมเป็นวันหยุดในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ 5 วัน หรือระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน การที่รัฐบาลอนุมัติให้มีวันหยุดเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายภายในประเทศ

รวมถึงให้มีการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองรองมากขึ้น ขณะที่เมืองท่องเที่ยวใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา และหัวหิน เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว

ประกอบกับเทศกาลสงกรานต์ครั้งนี้ รัฐบาลได้อนุมัติงบฯกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 104,872,000 บาท (134,872,000-30,000,000) เพื่อดำเนินโครงการ Maha Songkran World Water Festival เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

พร้อม ๆ กันนั้น รัฐบาลยังคาดหวังผลที่จะได้รับจากการจัดงานด้วยการสร้างสิทธิบัตร Intellectual Property Festival เพื่อเชิดชูงานที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยและผลักดันให้ประเทศไทยติด 1 ใน 10 ประเทศสุดยอดเฟสติวัลของโลก จนเกิดการเดินทางท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเข้ามาร่วมงานมากกว่า 200,000 คน และมีเงินหมุนเวียนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประมาณ 3,125 ล้านบาท

จึงควรที่ประชาชนคนไทยจะต้องเป็น “เจ้าภาพ” ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ร่วมกัน ทว่าอย่าละเลยความปลอดภัยที่จะเกิดจากการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ข้ามภาค จากสถิติของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมาสะสม 7 วันอันตราย (11-17 เม.ย. 2566)

Advertisment

พบว่า ในปีที่แล้วเกิดอุบัติเหตุรวม 2,203 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 2,208 คน ผู้เสียชีวิต 264 คน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจาก การขับรถเร็ว 38.22% ดื่มแล้วขับ 23.97% ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 80.46%

แม้องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดลำดับความปลอดภัยทางถนนล่าสุด ปรากฏประเทศไทยสามารถลดอันดับลงมาจาก อันดับที่ 9 มาอยู่อันดับที่ 18 ของโลก ขณะที่รัฐบาลเองก็ได้ตั้งเป้าหมายลดการเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุบนถนนให้เหลือ 12 คนต่อประชากร 100,000 คนในปี 2570

ส่งผลให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คนไทยในฐานะเจ้าภาพที่จะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวและตัวนักท่องเที่ยวเอง จักต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยทางถนนเป็นอันดับ 1 เพื่อร่วมกันฉลองเทศกาลสงกรานต์สุดยอดเฟสติวัลโลก