“Jetts” ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย

Jetts 24 Hour Fitness หนึ่งในแบรนด์ฟิตเนส 24 ชั่วโมง จับมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสเตเดียมวัน เปิดตัวกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ปุยนุ่นฟิต 2018” ซึ่งริเริ่มโดยจุฬาฯ

“เดน เค็นท์เวล” ผู้จัดการประจำประเทศไทย Jetts 24 Hour Fitness กล่าวว่า เราเชื่อในการสร้างพลังบวกให้เกิดขึ้นภายในชุมชน ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของชีวิตผู้คน และด้วยพันธกิจของ Jetts คือการส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น เราจึงร่วมมือกับองค์กรธุรกิจและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างวิถีชีวิตแห่งสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทุกกลุ่ม โดยไม่จำกัดว่าจะมีพื้นฐานสุขภาพแบบไหน

“ด้วยรูปแบบการออกกำลังกายที่หลากหลายและมีความสนุกสนาน จะสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้คนไทยหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น โดยไม่จำกัดเวลา หรือสถานที่ ไม่ว่าจะในสนามกลางแจ้ง ในยิม ในสถาบันการศึกษา ที่บ้าน หรือแม้แต่ที่ทำงาน”


ทั้งนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นชุมชนการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรใส่ใจกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยทั้งสเตเดียมวัน และ Jetts 24 Hour Fitness ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจุฬา

“เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงของชุมชนนี้ ซึ่งได้เตรียมจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนิสิตและบุคลากรของจุฬา ฯ ประกอบด้วยคลาสการออกกำลังกายกลุ่ม การให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพ โดยเทรนเนอร์ที่มีความรู้จาก Jetts อย่างต่อเนื่อง”

นอกจากนี้ ยังได้มอบข้อเสนอพิเศษในการสมัครสมาชิก Jetts โดยเราเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเพลิดเพลินกับรูปแบบการออกกำลังกายที่ง่าย สนุกสนาน เพิ่มสมรรถภาพร่างกาย นอกจากนั้น ยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในสถาบัน และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ เพื่อเป็นหนทางสู่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งนั่นเท่ากับว่าเราได้บรรลุพันธกิจของ Jetts เช่นกัน

“รศ.วันชัย มีชาติ” รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ภาวะน้ำหนักเกินและการขาดการออกกำลังกายกำลังเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนไทย ซึ่งแน่นอนว่ารวมไปถึงบุคลากรและนิสิตของจุฬาฯ ด้วย

“เราจึงริเริ่มโครงการปุยนุ่นฟิตขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เพื่อกระตุ้นนิสิตและบุคลากร จุฬาฯ หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยการกินอาหารที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน ซึ่งเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรณรงค์ให้เกิดความตระหนักในเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงจะไม่จำกัดอยู่เพียงในรั้วจุฬาฯ แต่ยังขยายไปสู่คนไทยในวงกว้างด้วย”

“การสนับสนุนจากผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการออกกำลังกายอย่างโครงการสเตเดียมวัน และ Jetts 24 Hour Fitness จะทำให้นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เริ่มต้นหันมาใส่ใจกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยแนวทางที่ง่ายและสนุกสนาน และสร้างชีวิตที่มีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพในอนาคต”

 

Previous articleจีนทุ่ม 1 หมื่นล้านหยวนเปิดสวนสนุก”เสมือนจริง” แห่งแรกของโลก!
Next article“ขุนคลัง” ตั้งกลุ่มงานสร้าง Big data เชื่อมโยงข้อมูลทุกกระทรวง หนุนวางนโยบายประเทศ