อัพเดต! กลุ่มตกหล่น ม.33-39-40 โอนเงินเยียวยา ถึง 31 ธ.ค. 64

ประกันสังคม-เงินเยียวยา

สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยาให้กลุ่มตกหล่นจนครบ ถึง 31 ธ.ค. 2564 กำชับให้ผู้มีสิทธิผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 “ประชาชาติธุรกิจ” อัพเดตความคืบหน้าการโอนเงินโครงการเยียวยาให้คนไทย ที่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมในมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมการระบาดสูงสุด (สีแดงเข้ม) จำนวน 29 จังหวัด ทั้งนี้ การโอนเงินให้ลูกจ้างทำผ่านบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น และแบ่งเป็นรอบ ๆ ตามกลุ่มพื้นที่ แบ่งเป็น 3 กลุ่มจังหวัด รวมทั้งหมด 29 จังหวัด ดังนี้

  • 10 จังหวัด ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
  • 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา
  • 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

ที่ผ่านมากระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้จัดการโอนเงินไปแล้วทุกมาตรา ในแต่ละกลุ่มจังหวัด ดังนี้

  • ลูกจ้างมาตรา 33 กลุ่ม 10 จังหวัด รับเงินจำนวน 2,500 บาทต่อคน ทำการโอนวันที่ 4-6 สิงหาคม
  • ลูกจ้างมาตรา 33 กลุ่ม 3 จังหวัด ทำการโอนวันที่ 9 สิงหาคม
  • ลูกจ้างมาตรา 33 กลุ่ม 16 จังหวัด ทำการโอนวันที่ 20 สิงหาคม
  • นายจ้างมาตรา 33 กลุ่ม 10 จังหวัด และกลุ่ม 3 จังหวัด รับเงินจำนวน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกินลูกจ้าง 200 คน ทำการโอนวันที่ 20 สิงหาคม
  • แรงงานอิสระมาตรา 39 กลุ่ม 10 จังหวัด และกลุ่ม 3 จังหวัด รับเงินจำนวน 5,000 บาทต่อคน ทำการโอนวันที่ 23 สิงหาคม
  • แรงงานอิสระมาตรา 40 กลุ่ม 10 จังหวัด และกลุ่ม 3 จังหวัด รับเงินจำนวน 5,000 บาทต่อคน ทำการโอนวันที่ 24-26 สิงหาคม

โอนเงินกลุ่มตกหล่นถึงสิ้นปี 64

ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ทางสำนักงานประกันสังคมได้มีการขยับการโอนเงินให้ผู้ประกันตนเร็วขึ้น จากกำหนดเดิมที่จะโอนให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่ม 16 จังหวัด ในวันที่ 27 สิงหาคม ก็เปลี่ยนมาโอนเงินวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 และปรับจากโอนวันละ 1 ล้านคน เป็น 2 ล้านคน

แต่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่สำนักประกันสังคมทำการโอนเงินให้วันที่ 24-25 สิงหาคม คือผู้ที่มีสถานะ A หมายถึงผู้ประกันตนกลุ่ม 10 จังหวัดและ 3 จังหวัด ที่สมัครมาตรา 40 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และชำระเงินสมทบภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และกลุ่ม 16 จังหวัด ที่เป็นผู้ประกันตนสถานะ A ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

ส่วนกลุ่ม 3 จังหวัด และกลุ่ม 16 จังหวัด ที่เปิดโอกาสให้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มเติม เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ต้องสมัครและส่งเงินสมทบภายในวันที่ 24 สิงหาคม ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะรวบรวมข้อมูลผู้ที่สมัครขึ้นทะเบียนช่วงวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 และจะแจ้งวันที่ทำการโอนเงินเยียวยาให้ทราบเร็ว ๆ นี้

นางสาวลัดดา บอกด้วยว่า กลุ่มตกหล่นหมายถึง กลุ่มที่ทางประกันสังคมพยายามโอนเงินให้แต่ไม่สำเร็จ  ยกตัวอย่างที่ทำการโอนเงินให้แรงงานอิสระมาตรา 39 กลุ่ม 10 จังหวัด และกลุ่ม 3 จังหวัด คนละ 5,000 บาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม มีการโอนไม่ผ่านประมาณ 1 แสนคน โดย 90% มาจากสาเหตุผู้ประกันตนยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน

“ขอกำชับให้ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด ที่มีสิทธิรับเงินในโครงการเยียวยา สมัครและจ่ายเงินสมทบในวันที่กำหนด ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารกับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย ซึ่งกลุ่มตกหล่นไม่ต้องเป็นกังวล เพราะเราจะทำการโอนเงินให้จนครบ ทุกวันพฤหัสบดี (จากเดิมที่แจ้งเป็นโอนทุกวันศุกร์) โอนจนถึง 31 ธันวาคม 2564”

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการติดต่อนายจ้างอีกทางหนึ่ง เพื่อให้นายจ้างแจ้งลูกจ้างทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารกับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย หรือบางรายที่บัญชีถูกปิดให้ทำการเปิดให้เรียบร้อย

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ที่ยังไม่ได้รับเงินโอน ขอตรวจสอบข้อมูลสิทธิ และสถานะได้ที่ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th/eform_news หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


“คำถามที่ถูกสอบถามมามากว่า การนับว่าผู้ประกันตนมาตรา 40 อยู่ในกลุ่มจังหวัดใด ทางสำนักงานประกันสังคมดูจากจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำการจ่ายเงินสมทบ และผู้ประกันตนมาตรา 40 จะหลุดออกจากระบบตอนที่ทำเรื่องลาออกเท่านั้นสถานะผู้ประกัน” นางสาวลัดดากล่าว

แก้ไขชื่อ-นามสกุล

ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ที่ชื่อหรือนามสกุลบัญชีธนาคารที่รับเงินโอนไม่ตรงกับตอนที่ขึ้นทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตน เพราะผู้ประกันตนอาจเปลี่ยนชื่อภายหลัง หรือตอนสมัครมีการสะกดผิด ให้แจ้งเปลี่ยนข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถทำได้โดยเลือกวิธีหนึ่ง ดังนี้

1) โทร.ไปที่สำนักงานประกันสังคมเบอร์สายด่วนประกันสังคมหมายเลข 1506 หรือเบอร์โทรสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ในเวลาทำการ เพื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปลี่ยนให้ และเตรียมส่งหลักฐานต่าง ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด เช่น บัตรประชาชน และสำหรับคนที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้นำหลักฐานเปลี่ยนชื่อ-สกุล

2) ไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ เพื่อเปลี่ยนข้อมูลในระบบให้ โดยนำหลักฐานแสดงชื่อที่ถูกต้องไปด้วย ได้แก่ บัตรประชาชน และสำหรับคนที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้นำหลักฐานเปลี่ยนชื่อ-สกุลไปด้วย

3) ติดต่อทางระบบข้อความของเฟสบุ๊คของประกันสังคมแต่ละเขตพื้นที่ เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการเปลี่ยนให้ และเตรียมส่งหลักฐานต่าง ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด เช่น บัตรประชาชน และสำหรับคนที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้นำหลักฐานเปลี่ยชื่อ-สกุล

โดยสามารถเข้าระบบสมาชิกผู้ประกันตนที่ลิงก์นี้ www.sso.go.th/wpr/main/login เพื่อตรวจดูข้อมูลชื่อ-นามสกุล ในระบบประกันสังคม ให้แน่ใจก่อนว่าสะกดถูกหรือไม่ ตรงกับบัตรประชาชนหรือไม่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ