นิทรรศการ New Makers ชมงานเซรามิก ไม้ ผ้า หินอ่อน ที่ ATTA Gallery

อัตตา แกลเลอรี่ New Makers

ATTA Gallery ชวนสัมผัส นิทรรศการ “New Makers” ศิลปะ และหัตถกรรม เชื่อมโยง มือ ตา หัวใจ ความคิด และวัสดุ 23 มี.ค.-14 พ.ค.นี้

วันที่ 17 มีนาคม 2566 “ATTA Gallery” (อัตตา แกลเลอรี่) ชวนสัมผัสความเชื่อมโยงของงานศิลปะและหัตถกรรม ผ่านผลงานแกะสลักหินอ่อน ไม้ งานเซรามิก งานทอผ้า และงานจิตรกรรม ของศิลปินไทยและสิงคโปร์

“Maker” หรือ ผู้สร้างงาน สื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่าง “มือ” ของผู้สร้างกับผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ออกมา การ “สร้าง” มุ่งเน้นไปที่ความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของ มือ ตา หัวใจ ความคิด และวัสดุ

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กระบวนการและรูปแบบที่แสดงให้เห็นว่าเป็นงาน “หัตถกรรม” นั้นได้เข้ามามีบทบาทในวงการศิลปะมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของ วัสดุ การรับรู้ และองค์ประกอบทางกายภาพของวัตถุในการแสดงออกทางศิลปะ โดยมีการรับเอาองค์ความรู้มาจากวงการดีไซน์ และวงการศิลปะตกแต่ง มาใช้ในการสื่องานศิลปะมากขึ้น

อัตตา แกลเลอรี่ New Makers

นิทรรศการ “New Maker” ภายใต้การจัดการของ “Siuli Tan” ภัณฑารักษ์ชาวสิงคโปร์ เป็นการนำเสนองานของศิลปินรุ่นใหม่ 5 คน โดยเป็นศิลปินจากสิงคโปร์ 3 คน ได่แก่ งานเซรามิค ของ Shayne Phua, งานแกะสลักหินอ่อน ของ Ong Si Hui, งานแกะสลักไม้และงานจิตรกรรม ของ Carmen Ceniga Prado โดยมีศิลปินไทยมาร่วมด้วย 2 คน คือ งานทอผ้า ของ วุฒิไกร ศิริผล และงานไม้ ของ นุชจริน หวังพงษ์สวัสดิ์

งานของศิลปินที่ถูกจัดแสดงในครั้งนี้ นำเอากระบวนการในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ถูกละเลยและ มองข้ามมาโดยตลอดมาเป็นจุดเด่นของงาน ศิลปินทั้ง 5 คน ได้นำเสนอกระบวนการ “สร้าง” ในบริบทใหม่ ที่ทลายเส้นแบ่งระหว่าง ศิลปะ และหัตถกรรม ให้เลือนรางลง

อัตตา แกลเลอรี่ New Makers

 

ที่สำคัญคือเส้นทางและการฝึกฝนองศิลปินทั้ง 5 คน จนเกิดทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน ความตั้งใจและการให้ความสำคัญกับผลงาน จดจ่อเสมือนการทำงานในห้วงเวลาที่หยุดหมุนหรือเดินไปอย่างเชื่องช้า ซึ่งแตกต่างจากงานกระแส ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วและทำออกมาเป็นจำนวนมาก


อัตตา แกลเลอรี่ New Makers อัตตา แกลเลอรี่ New Makers