นายกฯ เศรษฐา ปาฐกถาพิเศษสัมมนาประชาชาติธุรกิจ บิ๊ก CEO ตบเท้าร่วมงาน

เศรษฐา ทวีสิน

จบลงอย่างสวยงามสำหรับเวทีสัมมนา “ถอดรหัสลงทุน ก้าวข้ามวิกฤต” โดย “ประชาชาติธุรกิจ” งานนี้ “นายเศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษโชว์วิชั่นในหัวข้อ “Next Chapter ประเทศไทย” บรรดาบิ๊ก CEO ตบเท้าร่วมงาน

วันที่ 29 กันยายน 2566 “ประชาชาติธุรกิจ” จัดเวทีสัมมนา “ถอดรหัสลงทุน ก้าวข้ามวิกฤต” โดยมี “นายเศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย “นางสาวปานบัว บุนปาน” กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) “นางสาวดิษนีย์ นาคเจริญ” บรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ และคณะผู้บริหารในเครือมติชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก (เพลินจิต)

เศรษฐา ทวีสิน

จากนั้น เวลา 08.00 น. ก่อนงานสัมมนาถอดรหัสลงทุน ก้าวข้ามวิกฤต ของประชาชาติธุรกิจจะเริ่มขึ้น นายเศรษฐา ได้ร่วมรับประทานอาหารเช้ากับบรรดานักธุรกิจ นักคิด และปัญญาชน กว่า 30 คน โดยการสนทนาเป็นไปด้วยความเป็นกันเองอย่างใกล้ชิด

สำหรับเวทีสัมมนาวันนี้เริ่มด้วยการปาฐกถาของนายกรัฐมนตรี โชว์วิชั่นในหัวข้อ “Next Chapter ประเทศไทย” ต่อด้วย “คุณศิโรตม์ ดวงรัตน์” รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และการตลาด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ “คุณเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย” รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ท่องเที่ยว-เครื่องยนต์หลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

“คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ The Great Challenger “คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในหัวข้อ ฟ้าหลังฝน-ฝ่าวิกฤต พิชิตโอกาส และคุณธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country CEO) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ Real Estate as a Service (REaaS)

โดยมีบรรดานักธุรกิจจากหลากหลายวงการ ผู้นำและตัวแทนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมฟังสัมมนา อย่างคับคั่ง อาทิ คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการผู้จัดการใหญ่-บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน), คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ AIS, ดร.สุรศักดิ์ สุทองวัน ผู้ช่วยบริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยบริหารประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด

คุณพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน), คุณศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด, คุณวิทัย รัตนากร ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน, วรพจน์ อํานวยผล ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน), คุณอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด, คุณนัดดาราม ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ, คุณนําชัย หล่อวัฒนตระกูล นายกสมาคมวิทยาการพลังงาน (สวพน.)

คุณจรัญ หอมเทียนทอง กรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ, คุณสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ, ศ.กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บํารุงสุข, ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ อดีตคณบดี วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณสุรวุฒิ เชิดชัย อดีตนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา, คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา, สิทธิฉันท์ วุฒิพรกุล (เฮียนพ) เจ้าของร้านรสดีเด็ด, คุณธีรนัย จินดานุภาจิตต์ (เชฟเป้)

ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน การตลาดดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ, คุณเกษมศักดิ์ ศิริรักษ์ (ไมเคิล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มูฟฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จํากัด ผู้ก่อตั้งเพจ “StarvingTime เรื่องกิน เรื่องใหญ่” และ นายสัตวแพทย์ ชัย วัชรงค์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

เศรษฐา ทวีสิน


เศรษฐา ทวีสิน