“Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติเจ้าหญิงดีไซเนอร์

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา และเพื่อสร้างการรับรู้ถึงผลสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระดำริ ที่ทรงส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการผ้าไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ผนึกกำลังกับ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดงาน “Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด “Silk Success Sustainability” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6-7 เมืองทองธานี

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเปิดงาน Silk Festival 2023 ในการนี้ได้ทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์ผลงานจาก 15 ไทยดีไซเนอร์ ได้แก่ SIRIVANNAVARI, ARCHIVE 026, ASAVA, JANESUDA, IRADA, ISSUE, LANDMEE, MILIN, PYVET, TandT, THEATRE, TIRAPAN, WISHARAWISH และยังดีไซเนอร์ ได้แก่ แบรนด์ HAYA และ AMEEN Studio ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดตัดเย็บชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก โครงการดีไซเนอร์รุ่นใหม่ของกรมการพัฒนาชุมชน

พร้อมทั้งพระราชทาน เครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” แก่ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต และผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ผืนผ้าและหัตถกรรมด้วยขั้นตอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พระราชทานเหรียญรางวัลแก่คณะทำงานที่สนองพระเดชพระคุณ ผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก, ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดที่เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก, ผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา และงานหัตถกรรมระดับประเทศ พร้อมทั้งพระราชทานโล่รางวัลต้นกล้านารีรัตน แก่ Young OTOP, พระราชทานโล่รางวัล TOP 5 ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล ประเภทผ้า เครื่องแต่งกายและของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก พระราชทานเหรียญรางวัลพร้อมโล่รางวัล แก่นักออกแบบตัดเย็บชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก และทอดพระเนตรนิทรรศการ

โดยมี นางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย, แพทย์หญิงพักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายกรัฐมนตรี, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ร่วมรับเสด็จ

 Silk Festival

ผ้าลายพระราชทาน ต่อลมหายใจผืนผ้าไทย

“นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ” ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พระมหากรุณาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้พระราชทานลายผ้า “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” รวมทั้ง ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา และทุกลายพระราชทาน มีมูลค่าสามารถจำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้นทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวงการเครื่องนุ่งห่มของคนไทย ต่อลมหายใจผืนผ้าภูมิปัญญาไทย ทำให้พี่น้องคนทอผ้าทั่วประเทศได้มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวได้

 Silk Festival

ในห้วงระยะเวลา 3 ปีที่พระองค์ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในงานผ้าไทย พระราชทานพระดำริ รวมทั้งพระราชทานลายผ้าพระราชทาน พร้อมทั้งแนวทางในการตัดเย็บให้มีความสวยงดงาม มีลวดลายสลับกลับด้านผ่านการออกแบบที่ทันสมัย และสร้างความยั่งยืนด้วยการใช้สีธรรมชาติในการย้อมผ้า ทำให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นว่าผ้าไทยสามารถตอบสนองรสนิยมของคนทุกเพศ ทุกวัย ใส่ได้ทุกโอกาส ทุกสถานที่ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการพระดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และพระราชทานพระอนุญาตให้ทุกคนรวมถึงช่างทอผ้าสามารถนำไปต่อยอดได้

ล่าสุด พระองค์ได้พระราชทานแนวคิดเรื่อง “Sustainable Fashion” ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักของอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยทรงออกแบบพระราชทานเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” เป็นภาพตัวอักษร S ที่หมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และยังหมายถึง Sustainable คือ แนวพระราชดำริแห่งความยั่งยืนในทุกมิติที่สร้างชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎร ด้วยทรงปรารถนาให้ผู้สร้างสรรค์ผืนผ้าและงานหัตถกรรมนำแนวพระดำรินี้ไปต่อยอดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

 Silk Festival

นอกจากนี้ พระองค์ได้พระราชทานหนังสือ “Sustainable City” พร้อมทั้งพระราชทานพระดำริ “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) เพื่อให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นผู้นำบูรณาการร่วมกับทุกกระทรวงทำให้ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านยั่งยืน อันเป็นการขยายผลมาจากพระดำริ Sustainable Fashion จากโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก พร้อมกันนี้ได้พระราชทานหนังสือ Trend book และทรงเป็นบรรณาธิการรวบรวมเรียบเรียงและเสนอแนวโน้มของวงการแฟชั่นในอนาคตด้วย

Silk Festival 2023 สร้างรายได้สู่ชุมชน

สำหรับงาน Silk Festival 2023 มีกิจกรรมสำคัญ คือ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ชมนิทรรศการผลสำเร็จจากโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก พบกับบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า จากโครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา งานหัตถกรรมและ OTOP Luxury มากกว่า 200 กลุ่มผู้ผลิต และพบกับโซน OTOP ชวนชิมจากร้านดังมากมาย

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเปิดตัวหนังสือ 4 เล่ม ได้แก่ หนังสือสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, หนังสือเครื่องสานไทย, หนังสือบาติกโมเดลสู่ตลาดสากล และหนังสือลายดอกรักราชกัญญา รวมถึงการแสดงแบบภูมิปัญญาผ้าไทย จากดีไซเนอร์ชื่อดังระดับประเทศที่ร่วมรังสรรค์ผลงานจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอของไทย

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่มีความสนใจเรื่องการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านผ้าและงานหัตถกรรม การสร้างผลงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ นำไปสู่การสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

ภายในงานยังมีการแสดง Sustainable Fashion จาก 15 ดีไซเนอร์และแบรนด์ไทยชื่อดัง โดยแต่ละแบรนด์นำผ้าไทยซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวของแต่ละชุมชน อาทิ ผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมยกดอก ผ้าปักชาวเขา ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าบาติก ผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้าขาวม้า ผ้าหางกระรอก ฯลฯ มารังสรรค์ผลงานสุดประณีต จำนวน 57 ชุด สะท้อนแนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุก


แสดงถึงศักยภาพของการพัฒนาลายผ้าทอให้เข้ากับยุคสมัย แต่ยังคงอัตลักษณ์และเสน่ห์ของความเป็นไทยไว้อย่างสมบูรณ์ นำไปสู่ soft power ด้านผ้าไทยอย่างแท้จริง