พิกัด 10 วัด งานอารามอร่าม ประดับไฟยามค่ำช่วงปีใหม่ 24 ธ.ค.66-2 ม.ค.67

วัดอรุณ
ภาพจาก AFP ใช้เพื่อประกอบเท่านั้น

พิกัด 10 วัดสำคัญกรุงเทพมหานคร ในงาน “อารามอร่าม” ประดับไฟยามค่ำ เปิดให้เข้าชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนกลางคืน รับสิริมงคลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 66-2 มกราคม 2567 เวลา 08.00-21.00 น.

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า ทำให้มีกิจกรรมและงานเทศกาลต่าง ๆ มากมาย เพิ่มสีสันและชีวิตชีวาให้ช่วงปลายปีเป็นอย่างมาก

อีกงานที่ไม่ควรพลาดและไม่ได้มีบ่อยครั้งนัก คือ งาน “อารามอร่าม 10 วัด” เนรมิตวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประดับไฟฉลองต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 66 ถึง 2 มกราคม 2567

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สัมผัสกับความวิจิตรงดงามของวัดยามค่ำคืน พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนรอบวัด เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผ่านการชมทัศนียภาพของวัด โบราณสถาน และสถานที่สำคัญ ซึ่งจะมีความงดงามแตกต่างกัน ทั้งในช่วงเวลากลางวันและช่วงค่ำ

อารามอร่าม 10 วัด เป็นส่วนหนึ่งภายใต้เทศกาล “Thailand Winter Festivals” โดยสามารถเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. หรือตามที่วัดเห็นสมควร และชมความวิจิตรงดงามของวิหารประดับไฟ รวมทั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น.

อารามอร่าม 10 วัด ประกอบไปด้วย

  1. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
  2. วัดไตรมิตรวิทยาราม
  3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
  4. วัดประยุรวงศาวาส
  5. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
  6. วัดสุทัศนเทพวราราม
  7. วัดอรุณราชวราราม
  8. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
  9. วัดราชนัดดาราม
  10. วัดระฆังโฆสิตาราม

เตรียมตัวให้พร้อม ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ถึง 2 มกราคม 2567 เที่ยววัดยามค่ำ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ พร้อมชมแสงสีและบรรยากาศที่คนละฟีลกับตอนกลางวันแน่นอน

อารามอร่าม
ภาพจาก กรมการศาสนา