ปักหมุด 8 อควาเรียม เปิดให้เข้าชมฟรีช่วงปีใหม่ 29 ธ.ค.66-1 ม.ค.67

อควาเรียม
ภาพจาก ประชาสัมพันธ์ กรมประมง

ปักหมุด 8 อควาเรียม กรมประมงมอบของขวัญ เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีช่วงปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566-1 มกราคม 2567 ใครใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลย

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลปีใหม่ หยุดยาวนี้ใครที่ยังไม่มีแพลนไปที่ไหน “กรมประมง” ร่วมมอบของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ ด้วยการเปิด “อควาเรียม” หรือสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ในความดูแลจำนวน 8 แห่ง ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566-1 มกราคม 2567 ใครใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลย

1.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร. 0-3865-3741

2.สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร. 0-5661-1309

3.สถานแสดงพันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทยจังหวัดสตูล ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล หมู่ที่ 7 บ้านโกตา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร. 0-7477-5455

4.พิพิธภัณฑ์ปลาบึกจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร. 0-54431-1251

5.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสกลนคร (สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน) ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร. 0-4271-1447

6.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร. 0-3943-3216-8

7.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภายในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร. 0-3651-0520 หรือ 0-3651-0521

8.ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-0266 หรือ 0-3442-6220

อควาเรียม
ภาพจาก ประชาสัมพันธ์ กรมประมง

“นายบัญชา สุขแก้ว” รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567” เพื่อส่งมอบของขวัญให้แก่เกษตรกร ชาวประมง และประชาชน

ด้วยการเปิดศูนย์ศึกษา ศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงามของทางราชการให้ประชาชนเข้าชมฟรี พร้อมจัดตั้งจุดบริการประชาชน อาทิ จุดแวะพักรถ บริการน้ำดื่ม ฯลฯ

อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพในราคาพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ชาวประมง รวมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากการประกอบอาชีพ

สำหรับในปีนี้ กรมประมงได้ร่วมสนับสนุนโครงการ โดยเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจำนวน 37 แห่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 1 แห่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 39 แห่ง ให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการประมง การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนตัวอย่างสัตว์น้ำประจำถิ่นที่พบในจังหวัดที่จัดแสดงภายในศูนย์วิจัยฯ และกิจกรรมมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรและประชาชนเพื่อนำไปเลี้ยง จำนวน 1,000 ตัว/คน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

นอกจากนี้ ยังได้เปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (อควาเรียม) ในความดูแลของกรมประมง จำนวน 8 แห่ง ให้บริการประชาชนได้เข้าชมฟรี ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566-1 มกราคม 2567


ข้อมูลและภาพจาก ประชาสัมพันธ์ กรมประมง