เปิดประวัติ “ดิษทัต ปันยารชุน” ซีอีโอ OR คนที่ 2

เปิดประวัติ “ดิษทัต ปันยารชุน” วัย 57 ปี นั่งแท่นซีอีโอ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR คนที่ 2 หลังบอร์ดมีมติเห็นชอบเมื่อ 23 พ.ย. 65

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าว”ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ซึ่งเป็นบริษัทลูกในกลุ่ม ปตท. ที่แยกบริษัทออกมาตั้งแต่ปี 2564 โดยมีนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รับบทบาทเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่คนแรกของบริษัท ซึ่งได้เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

และล่าสุด OR ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน2565 และการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ นายดิษทัต ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อ ทำให้นายดิษทัต ปันยารชุน กลายเป็นซีอีโอคนที่สอง OR มีผลให้เริ่มงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2565

เปิดประวัติส่วนตัว

นายดิษทัต ปันยารชุน อายุ 57 ปี ภรรยาคือนางทิวาลักษณ์ ปันยารชุน ทำธุรกิจส่วนตัวให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีบุตรสาว 1 คนคือนางสาวศุภิษา ปันยารชุน วัย 24 ปี เรียนจบปริญญาตรี-ปริญญาโทด้าน Technology Business & Information Management จากมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษ

ด้วยนามสกุล “ปันยารชุน” ทำให้ที่เป็นสงสัยว่านายดิษทัตเป็นอะไรกับนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 18

นายดิษทัต ปันยารชุน เป็นลูกของนายธรรมนูญ ปันยารชุน ซึ่งมีฐานะเป็นลูกพี่ลูกน้อง กับอดีตนายกรัฐมนตรี โดยนายธรรมนูญ ปันยารชุน เป็นลูกของคุณหลวงจำรัสเลขการ (จำรัส ปันยารชุน) ซึ่งเป็นพี่น้องกับพระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญปันยารชุน) ผู้เป็นบิดาของนายอานันท์ ปันยารชุน

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี Social Science มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท Political Science, National University, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • 2555-2558 -ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Managing Director บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด (PTTT)
 • 1 สิงหาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 ผู้จัดการฝ่ายรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2559 -30 กันยายน 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2561 -ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 • 22 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 8 ต.ค. 2564 – 17 ต.ค. 2565 กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

11 พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด

ผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 206/2015), Ethical Leadership Program (ELP 19/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรเกี่ยวข้องกับการซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า ณ University of Oxford ประเทศอังกฤษ
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 30 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 63) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Making the CEO’s of Thailand (MCOT) รุ่นที่ 2
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)

นายดิษทัต ปันยารชุน ถือว่ามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม