พาณิชย์เผยล้ง ตัวแทนผู้นำเข้าจีน แย่งซื้อทุเรียนภาคใต้รับตรุษจีน

ทุเรียนใต้

กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาทุเรียนภาคใต้ พบล้งและตัวแทนผู้นำเข้าจีนเข้ามาแย่งซื้อ เหตุเข้าสู่ช่วงปลายฤดูกาลผลิต และเพื่อใช้รองรับเทศกาลตรุษจีน เผยช่วยดันราคาปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้ติดตามสถานการณ์ราคาทุเรียนภาคใต้ หลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจีนที่กลับมารุนแรงในช่วงนี้ และส่งผลให้ยอดการส่งออกทุเรียนลดลงนั้น

หลังจากตรวจสอบสถานการณ์การรับซื้อกับผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยเฉพาะตลาดมรกต ซึ่งเป็นตลาดกลางผักและผลไม้ ใน จ.ชุมพร ที่เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ พบว่ามีล้งและตัวแทนผู้นำเข้าของจีนเข้ามารับซื้อทุเรียนมากขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อน

               

เพราะทุเรียนภาคใต้เริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฤดูกาลผลิตแล้ว ทำให้ผลผลิตมีน้อยลง ประกอบกับผู้ประกอบการจำเป็นต้องเร่งซื้อ เพื่อเตรียมไว้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 22 ม.ค. 2566

“จากการตรวจสอบการรับซื้อทุเรียนในภาคใต้ พบว่าช่วงนี้ถือเป็นช่วงปลายฤดูกาลผลิต ทำให้มีการแย่งกันซื้อ ส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคารับซื้อทุเรียนหมอนทอง จังหวัดชุมพร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 หมอนทอง เกรด AB อยู่ที่ประมาณ 150-170 บาท/กิโลกรัม (กก.) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่ 145-160 บาท/กก. เกรด ABC อยู่ที่ 130-140 บาท/กก. เพิ่มจาก 120 บาทต่อกก. เกรด C อยู่ที่ 110 บาท/กก. เพิ่มจาก 100 บาท/กก.”นายวัฒนศักย์กล่าว

ก่อนหน้านี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565

โดยตลอดปีการผลิต 65 กรมได้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตทุเรียนจากเกษตรกรภาคตะวันออกและภาคใต้ ตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต ประกอบด้วย การรับซื้อภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2565 เช่น อมก๋อยโมเดล การกระจายออกนอกแหล่งผลิต (3 บาท/กก.) ผลักดันการส่งออก รถเร่ผลไม้ จัดพื้นที่ขาย ณ ห้างท้องถิ่น ปั๊มน้ำมัน ห้างค้าส่ง-ค้าปลีกกิจกรรมพาณิชย์ “Fruit festival 2022”

และการรับซื้อภายใต้มาตรการเสริม เช่น เปิดจุดจำหน่ายผลไม้เพิ่มเติม การส่งเสริมการแปรรูปทุเรียนสดเป็นทุเรียนแช่เยือกแข็งส่งออกไปยังต่างประเทศ และการแปรรูปผลผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง เพื่อการบริโภคในประเทศ

โดยผลจากการดำเนินงานตลอดปี 2565 ส่งผลให้ราคาทุเรียนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก โดยราคาทุเรียนเฉลี่ยปี’65 หมอนทอง

เกรด AB ภาคตะวันออก อยู่ที่ 142.50 บาท/กิโลกรัม (กก.) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี’64 ที่ 117 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 22% ภาคใต้ อยู่ที่ 145 บาท/กิโลกรัม (กก.) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี’64 ที่ 100 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 45%

เกรด ABC อยู่ที่ 130-140 บาท/กก. เพิ่มจาก 120 บาทต่อกก. เกรด C อยู่ที่ 110 บาท/กก. เพิ่มจาก 100 บาท/กก.