แผ่นดินไหวยังไม่กระทบส่งออกไทยไปตุรกี ปี’65 ได้ดุล 29,131 ล้าน

ส่งออก
Photo : Pixabay

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยส่งออกไทยไปตุรกีไม่กระทบจากเหตุแผ่นดินไหว เนื่องจากเหตุการอยู่ทางใต้ ขณะที่เมืองเศรษฐกิจหลักไม่กระทบ การขนส่งส่วนใหญ่ทางเรือ ปี 2565 ไทยยังได้ดุลการค้าจากตุรกี 29,131 ล้านบาท

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรณีแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทางภาคใต้และภาคกลางของประเทศตุรกีและภาคตะวันตกของประเทศซีเรีย จากการติดตามการรายงานจากสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ที่รายงานมานั้น จากการประเมินยังไม่มีผลกระทบต่อการค้า การส่งออกของไทย เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในเมืองหลักของตุรกีซึ่งอยู่ทางภาคกลาง ดังนั้น การค้า การส่งออกยังคงเดินหน้าเป็นปกติ รวมไปถึงด้านการขนส่งสินค้าทางเรือด้วย

นอกจากนี้ยังพบว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้ตุรกีมีความต้องการสินค้าทางด้านอาหาร วัสดุก่อสร้าง รวมไปถึงอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะเป็นทางเชื่อมการค้า การส่งออกสินค้าไปยังตุรกีได้เพิ่มขึ้น

ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

โดยข้อมูลพบว่า มูลค่าการค้าระหว่างไทย-ตุรกี ในปี 2565 อยู่ที่ 62,638 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นไทยส่งออกไปตุรกี อยู่ที่ 42,580 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.52% จากปี 2564 ส่วนไทยนำเข้าสินค้าจากตุรกี อยู่ที่ 13,449 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.91% โดยไทยได้ดุลการค้าจากตุรกี 29,131 ล้านบาท สินค้าที่ไทยส่งออกไปส่วนใหญ่ เช่น รถยนต์

อย่างไรก็ดี จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบอีกทั้งการส่งออกสินค้าไทยไปตุรกี ใช้เส้นทางเดินเรือในการส่งออก-นำเข้าสินค้า และคู่ค้าส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ภาคกลางของตุรกี ดังนั้น จึงไม่มีปัญหา แต่อาจจะกระทบบ้างในการขนส่งในประเทศที่อาจจะล่าช้าบ้าง

Advertisment