พาณิชย์เปิดโพย 6 สินค้าดาวรุ่งในบราซิลปี 2566 แต่ต้องแข่งจีน-จีนไทเป

มอเตอร์ไซค์
Photo : Pixabay

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดโพย 6 สินค้าดาวรุ่งในตลาดบราซิล ปี 2023 พบไทยมีโอกาสส่งออกรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน แต่ต้องแข่งกับจีน-จีนไทเป

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้รับข้อมูลจากนางสาวพุทธชาติ วงษ์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาลู ถึง 6 สินค้าดาวรุ่งในบราซิลในปี 2022-2023 และโอกาสในการขยายตลาดส่งออกสินค้า 6 กลุ่มดังกล่าวของไทยเข้าสู่ตลาดบราซิล

ทั้งนี้ ทูตพาณิชย์นครเซาเปาลูได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สินค้าดาวรุ่ง 6 สินค้า ที่มีแนวโน้มเติบโตในตลาดละตินอเมริกา ตั้งแต่ปี 2023 จนถึงปี 2030 ได้แก่ 1.โฮมเธียเตอร์และโปรเจ็กเตอร์ 2.รถยนต์ไฟฟ้า 3.ผลิตภัณฑ์โภชนาการการกีฬา 4.เครื่องสําอาง 5.รถจักรยานยนต์ และ 6.วิดีโอเกม

               
ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

“จากแนวโน้มการเติบโตของ 6 สินค้าดาวรุ่งดังกล่าว พบว่าหลายสินค้าไทยเป็นทั้งผู้ผลิตและส่งออก จึงมีโอกาสในการขยายตลาดเข้าสู่ตลาดบราซิลได้เพิ่มขึ้น”

โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่มีการขยายตัวในตลาดบราซิล และเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดบราซิลที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้บราซิลจะเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อ แต่รถจักรยานยนต์ก็ยังเป็นสินค้ายอดนิยมที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมถึงชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ด้วย

ทั้งนี้ ไทยต้องจับตาคู่แข่งในตลาดอย่างจีนและจีนไทเป เพราะผู้นำเข้าบราซิลจะใช้ราคาเป็นปัจจัยหลักมากกว่าคุณภาพในการตัดสินใจนำเข้า ดังนั้น สินค้าไทยอาจต้องแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งที่มีสินค้าคล้ายคลึงกัน

สำหรับช่องทางในการเข้าสู่ตลาด และการเปิดตัวสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดบราซิลเพิ่มขึ้น ทูตพาณิชย์ได้แจ้งมายังกรมว่า ขณะนี้ได้มีการเชิญชวนผู้นำเข้าบราซิลให้เข้าร่วมงาน TAPA เพื่อใช้โอกาสได้แสวงหาคู่เจรจาทางการค้ากับผู้ส่งออกไทย และสามารถเพิ่ม suppliers รายใหม่จากไทยที่มีศักยภาพได้มากขึ้น ขอให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่สนใจติดตามรายละเอียดและความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด