จีนปลอมข้าวหอมมะลิไทย เร่งตรวจสอบ ย้ำของแท้ต้องมี “เครื่องหมายรับรอง”

กรมการค้าต่างประเทศ ย้ำข้าวหอมมะลิไทยแท้ต้องมีเครื่องหมายรับรอง หลังกระแสปลอมข้าวหอมมะลิในจีน ตรวจสอบ โรงงานปิดแล้ว ขณะที่ภาครัฐของจีนพร้อมจะดำเนินคดีกับบริษัทตามข่าวต่อไป ล่าสุดยังไม่พบ

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กรณีที่มีข่าวโรงงานข้าวในจีนปลอมข้าวหอมมะลิไทย โดยใช้ข้าวที่ปลูกในจีน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับข้าวไทย มาใส่สารปรุงแต่งให้มีกลิ่นหอมเหมือนกับข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งโรงงานดังกล่าวได้ถูกสั่งปิดไปแล้ว

โดยการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าอาหารของจีน ซึ่งกำหนดว่าข้าวสารเป็นสินค้าที่ไม่อนุญาตใช้สารเติมแต่งอาหาร

กรมการค้าต่างประเทศได้ประสานกับสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้ติดตามข้อมูลว่ามีการปลอมแปลงตราสินค้าและเครื่องหมายรับรอง
ข้าวหอมมะลิไทย และมีผลกระทบต่อตลาดข้าวไทยในจีนหรือไม่ รวมทั้งการหยิบยกขึ้นหารือกับหน่วยงานภาครัฐของจีนให้สอดส่องมิให้เกิดการปลอมข้าวหอมมะลิไทยอีกในอนาคต

ในเบื้องต้นได้รับแจ้งว่า ภาครัฐของจีนจะดำเนินคดีกับบริษัทตามข่าวต่อไป แต่ยังไม่พบข้อมูลว่ามีการปลอมตราเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคจีน กรมจะร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เดินหน้าประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าของผู้ส่งออกข้าวไทยที่เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยที่จำหน่ายในต่างประเทศ (List of Certified Thai Hom Mali Rice Brands) ผ่าน www.thaihommaliricecertificationmark.dft.go.th


และเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงความเป็นสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทย และมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าข้าวในจีนสามารถเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยที่มีคุณภาพดีได้อย่างถูกต้องต่อไป