GC Ventures เข้าลงทุนบริษัทสตาร์ทอัพอังกฤษ Interface Polymers

GC Ventures เข้าลงทุนบริษัทสตาร์ทอัพอังกฤษ

GC Ventures เข้าลงทุนบริษัทสตาร์ทอัพ Interface Polymers ประเทศอังกฤษ ผู้พัฒนาสารเติมแต่งสมรรถนะสูงสำหรับพลาสติกขั้นสูง เสริมแกร่งให้ allnex ผลิตโพลิเมอร์สสมรรถนะสูงและการรีไซเคิลพลาสติก

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายคาเมล รามดานี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายนวัตกรรมและบริหารนวัตกรรม ของ GC เปิดเผยว่า GC Ventures (GCV) ในฐานะบริษัทในเครือของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้ดำเนินการลงทุนใน Interface Polymers Limited (IPL) ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศอังกฤษ

การลงทุนในครั้งสำคัญนี้ถือเป็นการขยายแนวการทำธุรกิจใหม่ให้กับ GC Group ในการเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในด้านการรีไซเคิลพลาสติกให้ยั่งยืน ด้วยสารเติมแต่งโพลิเมอร์สภายใต้สัญลักษณ์ทางการค้า Polarfin® ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้พลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน (PE) หรือโพลิโพรพิลีน (PP) สามารถผสมเข้ากับพลาสติกต่างๆ ได้ เช่น พลาสติกใส (PET) พลาสติกพีเอ หรือไนลอน (PA) พลาสติกใสแบบยืด (Ethylene vinyl alcohol : EVOH) และพลาสติกชนิดอื่นๆ

ด้วย คุณสมบัติที่กล่าวมานี้ จะช่วยลดปัญหาการ รีไซเคิลพลาสติกชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการบรรจุอาหาร ให้สามารถนำมารีไซเคิลรวมกันได้ ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหากระบวนการรีไซเคิลในปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของสารเติมแต่งภายใต้เครื่องหมายการค้า Polarfin® ที่พัฒนาขึ้นมา

โดย Interface Polymers จะช่วยทำให้กระบวนการรีไซเคิลสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำมาใช้งานได้ง่ายขึ้น และทำให้การยึดเหนี่ยวระหว่างพื้นผิวกับพลาสติกชนิดต่างๆ สี และกาว ให้ดีขึ้นอีกด้วย

“ปัจจุบัน ความยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เรามุ่งมั่นในการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พลาสติกมีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของเราในหลายๆ ด้าน การนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้กับกระบวนการบริหารจัดการขยะพลาสติก การรีไซเคิล และการอัพไซคลิง (Upcycling) แบบครบวงจรเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งรวมไปถึงการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับการใช้พลาสติกให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นต่อไป”

นายรอสส์ บากลิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Interface Polymers (IPL) กล่าวว่า เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่มี GC และ allnex มาเป็นผู้ลงทุน และเป็นพันธมิตรที่จะช่วยในการพัฒนาธุรกิจของเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถทำให้โพลิเมอร์สเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของมนุษย์ เราตระหนักดีว่าเราคงไม่สามารถบริโภคทรัพยากรธรรมชาติของโลกเพียงฝ่ายเดียว เราจึงความสำคัญกับการนำทรัพยากร และพลังงาน กลับมาใช้ใหม่ และอาจรวมไปถึงการทำให้วัสดุมีความคงทนแข็งแรง ใช้ได้ตลอดไปอีกด้วย

โพลิเมอร์สเป็นวัสดุที่มีเอกลักษณ์ ผลิตได้จากทรัพยากรในธรรมชาติ และจากมันสมองของมนุษย์ โพลิเมอร์สมีค่ามากกว่าที่จะปล่อยให้กลายเป็นของเสีย ดังนั้น สารเติมแต่งภายใต้สัญลักษณ์การค้า Polarfin® จะช่วยให้โพลิเมอร์สสามารถสร้างประโยชน์ให้เราต่อไปได้ ในอนาคตอีกหลายชั่วอายุคน

นายเบนัวต์ เดอ เบคเกอร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์นวัตกรรมและความยั่งยืน allnex กล่าวว่า allnex เป็นบริษัทใน GC Group ได้ตกลงที่จะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในด้านการวิจัยพัฒนาอย่างเข้มข้นกับ Interface Polymers เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกเพื่อสรรค์สร้างทางเลือกในการรีไซเคิลให้กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์


“เทคโนโลยีและวิสัยทัศน์ของ IPL กำลังเปิดโอกาสใหม่ให้อนาคตของพลาสติก และบรรจุภัณฑ์ในโลกซึ่งหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนได้กลายเป็นหัวใจในการดำเนินงานในทุกๆ ด้านของนวัตกรรมไปแล้ว”