กาแฟเทพเสด็จตราอินทนิล เมนูรับรองผู้เข้าร่วมประชุม UN ESCAP สมัยที่ 79

กาแฟ

บางจากฯ อินทนิล ผนึกกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ชูความสำเร็จการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน (PPPP-Public Private Partnership for People) นำ “กาแฟเทพเสด็จตราอินทนิล” แสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม UN ESCAP สมัยที่ 79

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ และนางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมชมนิทรรศการและทดลองชิม “กาแฟดริปเทพเสด็จตราอินทนิล”

โดยมีนางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการภายในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-ESCAP) สมัยที่ 79 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ นายศรันย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ และนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ พร้อมทั้งผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ คณะทูตานุทูต ผู้มีเกียรติร่วมให้เกียรติชมนิทรรศการและทดลองชิม “กาแฟดริปเทพเสด็จตราอินทนิล”

Advertisment

ทั้งนี้ บางจากฯร่วมกับร้านกาแฟอินทนิลร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อทดลองชิม ในฐานะต้นแบบของโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน (PPPP-Public Private Partnership for People) ต่อยอดจากโครงการการจัดการหลังเก็บเกี่ยวและการพัฒนาฐานชุมชนสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กาแฟอาราบิก้า)

ซึ่งเป็นความร่วมมือในกรอบทวิภาคี ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (TICA-JICA) ขยายสู่การสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในโครงการพัฒนากาแฟเทพเสด็จสู่ร้านกาแฟอินทนิล เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนให้กับชุมชน นอกจากนี้ ยังได้จัดเครื่องดื่มอินทนิลเพื่อรับรองแขกผู้มีเกียรติในงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย