สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ-กกร.ลุยคัดเลือกสุดยอดซีอีโอปี’66 สร้างต้นแบบดันเศรษฐกิจ

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ-กกร.ลุยคัดเลือกสุดยอดซีอีโอปี'66

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจผนึก กกร. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เตรียมประเดิมโครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ปี 2566 หรือ CEO Econmass Awards 2023 สร้างต้นแบบผู้นำเอกชน หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศพ้นวิกฤตโควิด

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) โดยมีนายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทยในฐานะ ประธาน กกร. พร้อมด้วยนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม และมีนายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนางสาวกษมา ศิริกุล อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับความร่วมมือกันครั้งนี้ ทางสมาคมผู้สื่อข่าวฯ ซึ่งมีสมาชิกประกอบวิชาชีพของผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจรวม 511 คนจะร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ กกร. ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ซึ่งเป็นสถาบันหลักภาคเอกชนในการส่งเสริมการค้า การอุตสาหกรรม และการเงินของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดต้นแบบของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโควิดคลี่คลาย

               

นายกฤษณะพงศ์กล่าวว่า โครงการแรกที่สมาคม กกร. และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งได้ทำ MOU ไปก่อนหน้านี้จะดำเนินการร่วมกันคือ โครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 2566 หรือ CEO Econmass Awards 2023 เพื่อสร้างต้นแบบผู้นำองค์กรภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพภาคธุรกิจ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การลงทุน และดูแลสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายผยงกล่าวว่า ความร่วมมือนี้มีกรอบระยะเวลา 1 ปี โดย กกร.จะร่วมส่งกรรมการเป็นตัวแทน เพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งทีมกรรมการคัดเลือกโครงการสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 2566” หรือ CEO Econmass Awards 2023 เพื่อสร้างต้นแบบผู้นำองค์กรภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การลงทุน และดูแลสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Advertisement

“กกร.จะส่งตัวแทนเข้าร่วมคณะกรรมการสรรหาสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน และคณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และตัวแทนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย”

นายเกรียงไกรกล่าวว่า กกร.และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจะบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา และแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยต่อสาธารณะ

พร้อมกันนี้ กกร.จะร่วมสนับสนุนด้านวิชาการ เสริมสร้างความร่วมมือช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่สมาคม ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในด้านต่าง ๆ ซึ่งไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย และความสงบสุขของประเทศ