สนพ. ชี้ราคาไบโอดีเซลโลกมีแนวโน้มลดลง

ไบโอดีเซล

สนพ.ชี้ราคาไบโอดีเซลโลกมีแนวโน้มปรับลงจากราคาน้ำมันปาล์มดิบอ่อนตัว ขณะที่เอทานอลราคาทรงตัว พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันไบโอดีเซล อ้างอิงเฉลี่ยระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2566 อยู่ที่ 32.74 บาทต่อลิตร ลดลง 0.69 บาทต่อลิตรจากสัปดาห์ก่อน

โดยสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 6-9 มิถุนายน 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 4.50-5.50 บาทต่อกิโลกรัม และราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 29.50-30.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ 25.50 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1.31 บาทต่อกิโลกรัม โดยปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 ประมาณ 225,607 ตัน ส่วนสต๊อกน้ำมันไบโอดีเซล B100 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประมาณ 90.57 ล้านลิตร

นายวัฒนพงษ์กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2566 นั้น มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 5.81 ล้านไร่ โดยในปี 2566 (เมษายน 2566) มีอัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยร้อยละ 18.06 มีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบ 269,872 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.11 ตันต่อไร่ และมีการส่งออก CPO ประมาณ 149,638 ตัน โดยมีความต้องการใช้ในประเทศด้านบริโภคและอุตสาหกรรมอื่น 98,769 ตัน และ ความต้องการใช้ในประเทศด้านน้ำมัน 80,199 ตัน

นอกจากนี้ ข้อมูลปริมาณการใช้เดือนมีนาคม 2566 พบว่ามีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 67.73 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประมาณ 0.40 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งปริมาณใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ในเมษายน 2566 เท่ากับ 4.39 ล้านลิตรต่อวัน ต่ำกว่าเดือนมีนาคม 2566 เท่ากับ 0.20 ล้านลิตรต่อวัน ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 4.25 ล้านลิตรต่อวัน ต่ำกว่าเดือนมีนาคม 2566 ประมาณ 0.43 ล้านลิตรต่อวัน

นายวัฒนพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับราคาเอทานอลของไทยอ้างอิงในเดือนมิถุนายน 2566 อยู่ที่ 29.01 บาทต่อลิตร ซึ่งราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน โดยมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตยังออกสู่ตลาดลดลง ทำให้ผู้ผลิตเอทานอลผลิตจากกากน้ำตาลเพิ่มขึ้น แต่ราคากากน้ำตาลก็ยังคงทรงตัวในระดับสูง

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 27 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.57 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งผลิตจริงในเดือนเมษายนอยู่ที่ 3.35 ล้านลิตรต่อวัน มีปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงเดือนเมษายน 2566 อยู่ที่ 3.61 ล้านลิตรต่อวัน และการใช้เอทานอลปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.02 ล้านลิตรต่อวัน จากการใช้น้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ลดลง

อย่างไรก็ตาม สนพ.จะติดตามสถานการณ์ราคาไบโอดีเซลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน